Leder: Mere visionært end en kædestramning

De sidste par år er debatten om museumsstøtten dukket op i ny og næ. Men lige siden de to visionsgruppers oplæg slap ud i december sidste år, har debatten om A- og B-museer raset, og kulturminister Mette Bock har været tavs. Det var hun helt frem til den 25. januar, hvor hun på en tætpakket konference for første gang lufter sine tanker om en fremtidig museumsstøtteordning. Det skal være mere visionært end blot en kædestramning,som hun indledningsvist siger. Hun vil gøre op med den skæve geografiske fordeling, tilskudsstrukturen skal hænge tydeligt sammen med de opgaver og resultater, museerne præsenterer – og det skal gøres inden for den eksisterende samlede bevilling på finansloven. Der kommer altså ikke flere penge. Men hvordan den geografiske skævvridning skal udlignes, eller hvilke parametre museerne skal arbejde efter for at opnå tilskud, er endnu uvist.

Ministeren lægger vægt på, at dagen er museernes. Hun er kommet for at lytte og få input og ammunition til det videre reformarbejde. Og der er rig lejlighed til at kommentere og kritisere undervejs. Især visionsgruppernes oplæg bliver kritiseret. De mindre museer går i stå, hvis de ikke længere skal forske, genstande går til, hvis ikke støtten til bevaring øges, det er udynamisk og risikabelt med bloktilskud til kommunerne, som så skal søges af museerne. Tænk, hvis kommunerne vælger at nedprioritere museerne. Frygten for færre midler er tydelig i debatten. Og man forstår museerne. Ikke mindst de, der har skimmelsvamp på magasinerne, indtil videre skylder penge til Arbejdsmarkedets Feriefond eller står foran store udskrivninger til ombygninger, samlingsgennemgange eller lignende.

Konferencen er og var museernes mulighed for at få ministeren i tale. Ved dagens afslutning får hun en kæmpe stak papirer med sig ud i ministerbilen. Forslag og kommentarer fra mange af deltagerne. Lad os håbe, der ikke kun er kommet kritik, men også mange gode, relevante forslag til en revideret tilskudsstruktur, så ministeren ikke står alene med ansvaret for at lægge et fagligt forsvarligt forslag til en revision af støtteordningen på Folketingets bord.

 

Pernille Thomsen & Majken Astrup