Leder: Sommerfugle

Af Ida Bennicke og John Holmer 

I gartnersproget er ’sommerfugle’ ikke kun farvestrålende, bevingede skabninger. Sommerfugle er også mennesker, som er ansat til at tage sig af forefaldende arbejde med at klippe hæk og græs, fjerne ukrudt og gøre rent. De flagrer rundt og sørger for alle de små ting, som ville få helheden til at krakelere, hvis ikke de blev gjort. 

De frivillige er museernes sommerfugle. På mange museer er de uundværlige i den daglige drift, og de gør det muligt at skabe projekter og formidling, som kun de færreste danske museer ville have råd til at hyre professionelle til. De frivillige løfter således en kolossal byrde for museerne ift. at tage vare på og formidle landets kunst-, natur- og kulturarv. Men er det rimeligt, at museerne er så afhængige af den frivillige arbejdskraft? 

Jo, det frivillige arbejde bidrager til museernes forankring i lokalsamfundene, og det giver et naturligt tilhørsforhold til museerne, som er svært at opnå på anden vis. Men det gør også en lang række museer sårbare. Der er rift om frivillig arbejdskraft, især på kulturområdet, og vi kan ikke tage for givet, at de trofaste 60+-frivillige automatisk afløses af yngre generationer, eller at fremtidens frivillige har samme interesser og motivationer. Hvordan stiller det museerne – især de mindre lokalmuseer – hvis de frivillige svigter? 

Når kulturministeren laver sit regnestykke for museernes økonomiske fremtid, vil vi opfordre til, at hun ikke tager de frivillige for givet. Museerne bør ikke være så afhængige af frivillig arbejdskraft, at de uden den må gå på kompromis med det helt basale museumsarbejde eller i værste fald ikke kan få økonomien og organisationen til at hænge sammen.  

Samtidig er museerne naturligvis også nødt til at tænke nyt, både i forhold til at rekruttere nye frivillige, at tilbyde dem attraktive vilkår og at ruste dem til at være en del af en professionelt drevet organisation. Det er en af SAMMUS’ vigtigste målsætninger at hjælpe denne udvikling på vej ved at bistå museer og museumsforeninger med at gentænke relationen til de frivillige og ved at arbejde for, at de frivillige også kommer på den politiske dagsorden. Vi kan ikke forlade os på de frivilliges interesse for museerne, hvis ikke vi diskuterer deres fremtidige rolle og anerkender dem som en uvurderlig, men flygtig ressource.

 

John Holmer er formand for SAMMUS, Sammenslutningen af Museumsforeninger i Danmark, der har tilrettelagt særnummeret i samarbejde med Danske Museer.