Leder: ICOM

Velkommen til Danske Museers temanummer 2017. Det første i en forhåbentlig lang række af temanumre efter redaktionsudvalget sidste år besluttede at lave fire almindelige numre og et temanummer årligt. Hvad nyt er der i det, vil den vågne læser måske spørge, og til det vil vi svare, at det nye er, at temanumrene er lagt i hænderne på en udefrakommende museal interesseorganisation eller lignende. Foruden at give spalteplads til museale organisationer, så er hensigten med temanumrene desuden at gøre det muligt at komme godt rundt om emnet.

Valget til dette første temanummer faldt naturligt på ICOM Danmark, som siden 1946 har holdt fanen højt og taget den vanskelige diskussion om etiske emner i relation til det museale arbejde. Det kan måske til daglig synes overflødigt at stå fast på ICOM's etiske principper, for de synes jo så rigtige og lige til. Men i tider, hvor der sættes spørgsmålstegn ved, om vi som museer nu virkelig også behøver at beskæftige os med alle fem søjler – hvor man åbenlyst og uden at rødme begynder at tale om A- og B-museer – ja, så er det nok værd at stoppe op og studere dette temanummer nærmere, måske folde plakaten med de otte etiske grundprincipper ud og huske sig selv på grundpillerne i det museale arbejde.

Det er nok nemmere i et demokratisk land som Danmark, end i eksempelvis diktaturstater andre steder i verden, at erklære sig enig i og efterkomme ICOM's etiske regler. Her til lands kommer vi sjældent ud i etiske dilemmaer eller berører emner, som er vanskelige. Eller gør vi? Om det nu er med eller uden muhammedtegninger, så kan en udstilling fra tid til anden skabe røre. ICOM's etiske regler er den samlende faktor for museer overalt i verden. Reglerne er normgivende og skal efterleves af museerne og deres ansatte. Men kolleger overalt i verden oplever jævnligt, at emner ikke kan udstilles eller optages i samlingerne – end ikke flere hundrede år efter de har fundet sted.

ICOM er en kollegial organisation, der er grundlagt på faglighed, og blandt de ansatte i den danske museumsbranche oplever vi vel nok den største opbakning i verden til ICOM. De fleste herhjemme melder sig naturligt ind i ICOM, fordi man er enige i de etiske regler. Men reglerne glider måske i baggrunden med årene, og fordelene ved den gratis entré, som følger med ICOM-kortet, bliver måske det væsentligste argument for medlemskab. Men ICOM er mere end etiske regler og gratis entré. Det er også kollegialt samarbejde og netværk i de 30 forskellige internationale komitéer, hvor man mødes for at diskutere de specielle spørgsmål, som knytter sig til netop den gren af museumsbranchen. Således blev der bl.a. i september afholdt ICOM-CC-verdenskongres i København, der med ca. 2.800 medlemmer er den største af de internationale komiteer. ICOM-CC's mission er at fremme konservering af kulturarven samt udgøre rammen for et tværfagligt og internationalt samarbejde om arbejdet med bevaring af kultur- og naturgenstande. Derudover har ICOM Nord og ICOM Tyskland sammen netop afviklet konferencen Difficult Issues i Helsingborg og Helsingør. Læs mere om det her i bladet, og bliv gerne inspireret til at bruge og deltage i en af ICOM's mange internationale faglige komitéer. Ønsker du at følge med i kommende kongresser, de faglige komitéers arbejde eller arbejdet i almindelighed i ICOM Danmark, så tjek www.icomdanmark.dk.

ICOM Danmark vil gerne takke Danske Museer for et godt samarbejde om temanummeret, og fordi vi måtte bruge spalterne til vores sag.

På ICOM Danmarks vegne, bestyrelsesmedlem Lars Nørbach