Foto: Suste Bonnen

17 december 2018   |   Nyheder   |  af Jacob Bjerring-Hansen, direktør, Bornholms Museum

Forfald i det skjulte – vi har brug for en fælles handleplan for bevaring af kulturarven

Der er de gode dage på kontoret, og de er heldigvis langt i overtal, og der er de mindre gode.  

En af de sidstnævnte havde jeg midt i august, da udkastet til en ny bevaringsplan for museet landede på mit bord.  

Bevaringsplanen, der endnu mangler en vigtig analyse af ’potentialet’ for udskillelse, har påvist særdeles alvorlige problemer med vores magasiner og genstande. Blandt andet har resultatet af tilstandsvurderingerne påvist borebilleangreb og skimmel. 

Lignende sager har floreret i medierne i de seneste måneder og lægger et voldsomt pres på museerne, som på dette område med god ret kan kritiseres for ikke at passe på kulturarven.  

Her på Bornholm ser jeg tre væsentlige ressourcemæssige udfordringer: 1) At skaffe midlerne til at opføre/renovere magasiner af den fornødne kvalitet. 2) At sikre ressourcerne til at rense, ompakke og flytte de mange tusinde genstande. 3) Hertil kommer, at samlingerne skal gennemgås kritisk. Det kan slet ikke nægtes, at en række genstande ikke bare er blevet opbevaret fejlagtigt, men foreløbige kritiske gennemgange af dele af samlingen har vist, at vi også har en andel på ca. 25 % af samlingen, hvor manglende proveniens mv. gør genstandene aktuelle for udskillelse. Det gør ikke arbejdsopgaven mindre, tværtimod, men vi vurderer altså, at ca. en fjerdedel af samlingen bør kasseres eller overgå til brugssamlingen. 

National handleplan og forenklet procedure 

Der er brug for en national handlingsplan for sikring af kulturarven på de statsanerkendte museer, herunder magasiner og ressourcer til fagpersonale med ekspertise inden for bevaring. 

Og så er der brug for en forenkling af proceduren for den kritiske gennemgang af samlingerne. Det er et langt større ansvar at optage en genstand i samlingen end at kassere den, alligevel lægger vi førstnævnte i hænderne på inspektørerne uden at blinke. Ansvaret for at kassere en genstand og kunne argumentere herfor kan sagtens placeres lokalt uden styrelsens indblanding. Det ville spare mange timer på museerne og i styrelsen og ville bringe samlingerne til en langt mere kvalitativ og håndterbar størrelse, når ovenstående problematikker skal håndteres.  

Billeder fra alverdens krigszoner bringer gang på gang eksempler på respektløs omgang med kulturarven, og vi væmmes, fordi det bliver et endegyldigt symbol på kulturelt forfald. I Danmark sker forfaldet i det skjulte 

Bevaringsproblematikken bør efter min mening hæves op over diskussionen om direkte tilskud til museerne, og der bør iværksættes en national handlingsplan nu, der sikrer en ensartet bevaring landet over. Det er muligt, at det koster, hvad der svarer til en letbane omkring Århus, men so be it.