1 marts 2018   |  af Ingeborg Svennevig, direktør på De Kulturhistoriske Museer i Holstebro og formand for bestyrelsen i MMEx' forening.

Sammen er vi bare bedre

 

En decentraliseret museumsverden har sine fordele i form af nærhed, ejerskab og tilbud til alle. Men nogle specialiseringer kræver volumen for at kunne dækkes. Blandt danske museer findes en evne til netværk og fælles løsninger, som jeg ikke har oplevet i andre sektorer. Netværk og fælles organisationer, som MMEx, er en lærerig, givende og omkostningseffektiv måde at løse mange af vores opgaver på.

Museernes Videncenter for digital formidling, MMEx, er de danske museers specialister. Det er fagfolk, der kan rådgive os til en pris, vi ikke får andre steder. Den digitale formidling kræver specialister inden for brugeroplevelse, softwareudvikling og hardwaredesign, som det ikke er ethvert museum givet at have i huset. Derfor har vi tilrettelagt MMEx, så det er vores, museernes. De ansatte i MMEx er vores fælles kolleger. Men de kan kun eksistere, så længe vi bruger dem. MMEx får nemlig ingen offentlig støtte.

I MMEx’ bestyrelse har vi besluttet, at det skal være billigt at være medlem af foreningen. Det koster kun 3.000 eller 5.000 kr. årligt for et museum (afhængigt af størrelse) at være medlem. Til gengæld kan man trække på kollegerne i MMEx til en pris, der ikke overstiger omkostningen ved selv at have eksperter ansat. 

Da vi på De Kulturhistoriske Museer i Holstebro udviklede det nye Strandingsmuseum St. George, hjalp MMEx med udbudsmateriale til, kontrakter med og projektledelse af de tekniske underleverandører. Det betød på en gang, at vi sparede penge, men også at vi holdt fast i en leverandør, som vi fandt en smule sløv i optrækket; men som MMEx kunne garantere ville levere – og som leverede i høj kreativ kvalitet. Folk er jo forskellige – også softwareleverandører; og jeg kan i hvert fald ikke nå at kende dem alle; det kunne de i MMEx!

MMEx har i 2018 fire ansatte – en lille flok specialister, som har faglighed til at vurdere om en digital løsning giver merværdi, og som følger med på leverandørsiden; og som har indblik i, hvad der foregår på museerne i Danmark, Norden og EU. De er ikke bundne af nogens interesser; men kan give helt uvildig rådgivning til os.

MMEx har pr. årsskiftet 57 medlemsmuseer. Det vidner om høj udviklingsaktivitet på formidlingsfronten i museumsverden. Sidste vinter efterspurgte museerne mere teknisk kompetence, og MMEx ansatte derfor en hardwaredesigner. På den måde er MMEx en lille, agil organisation, som tilpasser sig de behov, vi museer giver udtryk for. Vi i bestyrelsen ville gerne have dobbelt så mange ansatte i MMEx. Det ville gøre organisationen mindre sårbar og øge erfaringsopsamlingen, og så ville det give MMEx mulighed for at tage initiativ til forsøg med digital formidling sammen med os driftsbevidste museer.

Som en del af MMEx’ forretningsmodel har vi i bestyrelsen besluttet, at MMEx kan rumme associerede medlemmer: Andre offentlige kulturarvsinstitutioner og større attraktioner. Det gør vi, fordi det vil give MMEx nyttig erfaring og viden og derudover – og ikke mindst – større volumen i opgaver, så vi kan sikre, at MMEx kan tiltrække og fastholde de dygtigste fælles kollegaer og fortsætte med at hjælpe museer til en billig pris.

Hvis vi som museer skal kunne have fælles kolleger, skal vi naturligvis også mene, at vi kan tåle at være fælles. At vi ikke først og fremmest er konkurrenter, men stadig er hinandens kolleger. Jeg er overbevist om, at vi får bedre museer, mere læring for vores gæster og bedre arbejdsvilkår på museerne ved at samarbejde.

Hvad siger I? Skal vi løse opgaverne sammen?