Roman Ondak, 'Spy Ring 2017' (detalje). Fra den medskabende og involverende udstilling 'Teenage Still Lives', som Bikubenfonden har støttet. Foto: Anders Sune Berg, Kunsten Museum of Modern Art Aalborg

1 december 2017   |   Nyheder

Bikubenfonden har åbnet ansøgningsrunde for billedkunst

Bikubenfonden har indført to årlige ansøgningsrunder for nyskabende projekter inden for billedkunstområdet. Næste ansøgningsrunde er 1.-14. december.

I de næste fjorten dage kan man søge om bevillinger i størrelsesordenen 50.000-300.000 kr. til udstillinger eller korterevarende formidlingsprojekter, der ligger inden for Bikubenfondens strategi. Fonden mener at kunsten ikke kan eller skal opgøres ud fra et synspunkt om nytteværdi og arbejder i stedet med kunstens betydning. Kunst kan skabe nye erkendelser og refleksion over eget liv og omverden. Kunst kan være rum for sansning, fortælle historien eller skabe debat. Kunsten har derfor mange formål og bør være uafhængigt af skiftende regeringers politiske agendaer.

De næste ansøgningsrunder ligger 1.-14. december 2017 og 1.-8. juni 2018. Det har tidligere været muligt at indsende denne type ansøgninger året rundt, men for at få et bedre overblik og opnå et mere kvalificeret beslutningsgrundlag, har fonden valgt at indføre de to årlige ansøgningsrunder. Læs mere.