Foto: Odense Bys Museer

21 april 2017   |   Nyheder

Børnemuseum vil sætte ægte genstande i centrum

Odense Bys Museer åbnede lige før påske anden etape af et nyt børnemuseum, Børnenes Baggård. Første etape var Histotoriet; et gammelt bindingsværkshus med en udstilling bygget op som et kreativt historielaboratorium. Børnenes Baggård er et iscenesat historisk bymiljø anno 1890’erne med baggård, lejlighed og snedkerværksted.

De to dele vil give børnene mulighed for interagere med historien på hver deres måde. Museet ønsker bl.a. at få børnene til at fokusere mere på de ægte genstande, end man gør i mange andre børneudstillinger. Ved hjælp af genstande, der må røres og bruges, levende formidling og prøv selv-aktiviteter vil børn og voksne blive inddraget i livet i købstaden.

Børnemuseet er indrettet i et 200 år gammelt bygningskompleks, der på Møntergården deler gårdrum med en nyere udstillingsbygning fra 2013. Bygningskomplekset kan dateres til 1797 og har gennem historien rummet både beboelse, stald, lo og værksteder.