Nicolais brev. Foto: Vibeke Nørgaard Rønsbo.

29 oktober 2018   |   Publikationer

Brevstemmer

Ny bog ser nærmere på vores håndskrift, afbilder breve og viser teksturen i papiret. I en tid hvor håndskriften viger pladsen for det digitale ord.

Billedkunstner Vibeke Nørgaard Rønsbo undersøger håndskriftens betydning i det digitale samfund og spørger, hvad vi håber og frygter ved den gennemgribende digitalisering af vores liv og samfund. Som et skrin, fyldt med spor af skrivende hænder åbner bogen for en mangfoldighed af individuelle autentiske overvejende håndskrevne breve og indlæg.  Fotograferet så man næsten synes at kunne tage det enkelte brev op fra dets bordplade. Bogens første del rejser spørgsmål om betydningen af dokumentets analoge tilstedeværelse og det at have eller være en skrift. Anden del åbner en debat om, hvad digitaliseringen af vores samfund betyder for vores forhold til os selv og hinanden. Brevene er indsamlet over seks år gennem et borgerinddragende og flerstrenget kunstprojekt, der har bevæget sig rundt i Danmark for at finde ud af, hvilken rolle håndskriften spiller i vores liv, samt hvilke håb og bekymringer mennesker har for det digitale samfund, der afløser vores håndskriftskultur. 

Vibeke Nørgaard Rønsbo m. fl. 

Brevstemmer 

Hørdum & Engelbreth