Immigranters ankomst til Ellis Island. Foto: Odense Bys Museer.

10 oktober 2018   |   Udstillinger

De danske immigranter på Ellis Island

Den 13. oktober åbner en udstilling på Ellis Island, New York, om de danske udvandrere og deres efterkommere frem til i dag, 4-5 generationer senere. Udstillingen From Danish Blood to American Spirit. The Danish Immigration to America, sætter fokus på både den røde tråd, det historiske forløb og på et udvalgt antal udvandreres skæbne.

For to år siden blev Odense Bys Museer indbudt til at vise en særudstilling på Ellis Island om de danske immigranter. Baggrunden var et indlæg ved en migrations-konference i Seattle, hvor museumsdirektør Torben Grøngaard Jeppesen præsenterede sin mangeårige forskning i danskeres og øvrige skandinavers vej ind i det amerikanske samfund. Over 450.000 danskere er siden 1820 udvandret til USA. Langt de fleste kom mellem 1880 og 1915, hvor tallet i nogle år nåede over 10.000. Udvandringen fra Danmark var betydelig, idet tallet skal ses i forhold til et indbyggertal i år 1900 på 2,4 mio. Udvandrerne, som oftest tilhørte håndværker- eller landarbejderbefolkningen, tog den lange tur over Atlanten for at få bedre vilkår for sig selv og ikke mindst deres børn. Den 13. oktober åbner udstillingen i New York.

Ellis Island – håb og tårer

Ellis Island er et stærkt symbol for de millioner af europæere, der søgte mod Amerika i slutningen af det 19. årh. og begyndelsen af det 20. årh. Den amerikanske regering byggede i 1892 immigrantstationen på øen Ellis Island umiddelbart syd for Manhattan, tæt på Frihedsgudinden. Stedet skulle modtage og registrere de mange immigranter, herunder undersøge om de kunne opnå tilladelse til at komme ind i det forjættede land. Derfor udgjorde Ellis Island et frygtet sted for mange immigranter.

Ellis Island er i dag restaureret og har status som et nationalt historisk monument forvaltet af U.S. National Park Service. Ellis Island-bygningerne er indrettet som det nationale immigrantmuseum, der årligt besøges af 4,5 mio. gæster. Immigrantmuseets omfattende samling af originale fotos, personlige ejendele og personhistorier giver et fascinerende indblik i de skæbner, der forlod alt det kendte og kastede sig selv, ægtefælle og ofte børn ud i en skæbnesvanger jagt for et bedre liv. Det endte ikke altid godt, som danskeren Jacob A. Riis har skildret i fotografier fra New Yorks slumkvarterer.

Carl Nielsens familie og H.C. Andersens drøm

Blandt de udvalgte, konkrete personer i udstillingen er komponisten Carl Nielsens brødre, søstre og forældre, som tog turen til Chicago. Deres baggrund og historie var typisk. De kom fra landarbejderkår i Nr. Lyndelse, hvor de klarede sig som arbejdere eller håndværkere, men uden mulighed for at opnå egen gård eller et godt job. Da forældrene blev gamle, måtte de drage afsted, idet børnene, der skulle tage sig af dem, boede i USA. Opholdet blev dog ingen succes, og efter et par år måtte de vende tilbage til Danmark igen. Moderen døde kort efter, og faderen hutlede sig gennem resten af sin tilværelse. H.C. Andersen drømte også om at drage til Amerika, men da veninden Henriette Wulff omkom ved damperen Austria’s forlis, blev den plan opgivet. Til gengæld blev han ofte mindet om det store land, ikke mindst da et rygte på hans gamle dage florerede i USA, at digteren lå syg og fattig i Danmark. Amerikanske børn begyndte så at sende ham 1 dollar-sedler. Det frydede dog ikke Andersen, han var langt fra fattig, og han ønskede ikke, at det billede skulle blive udbredt. 

13.10.18. – 6.1.19.