Den sidste greve Christen Scheel med sin hustru og to døtre i 1920’erne på herregården Gammel Estrup. I sommeren 2018 åbner en række rum indrettet som på den sidste greves tid på Gammel Estrup. Foto: Gammel Estrup, Danmarks Herregårdsmuseum.

4 maj 2018   |   Nyheder

Fonde støtter udstillings-og restaureringsprojekt på Gammel Estrup

Med støtte fra en række fonde er Gammel Estrup nu i gang med en stor restaurering og nyformidling af fire rum i herregårdens hovedbygning. Rummene, der skal illustrere 1920’erne, åbner i sommeren 2018 under titlen 'Moderne tider hos greven'.

Gammel Estrup, Danmarks Herregårdsmuseum kan med donationer på i alt 2.013.000 kr. fra seks forskellige fonde, nu realisere en længe ønsket drøm om at formidle den sidste beboede periode på herregården Gammel Estrup. Museumsinspektør Marie Aaberg Andersen fortæller: ”Den sidste greve, Christen Scheel, flyttede i 1918 ind på Gammel Estrup efter moderens, enkegrevinde Scheels, død samme år. Han overtog Gammel Estrup i en periode, der bød på store forandringer for herregårdene.

Ved indgangen til 1900-tallet stod samfundet på tærsklen til moderne tider, og industrialiseringen buldrede derudaf. På mange herregårde gik man forrest i udviklingen af ny teknologi, og herregården var ofte stedet, hvor moderne tiltag først blev introduceret i lokalområderne. Da Christen Scheel sammen med sin hustru og nogle af sine 11 børn flyttede ind på Gammel Estrup, indrettede de sig således med tidens moderne opfindelser som grammofon og telefon, der kom til at stå midt imellem slægtens gamle portrætter og møbler. ”Indretningen af rummene tager udgangspunkt i lister over inventar fra Christen Scheels tid og omfatter dels et 'Herreværelse', som fungerede som dagligstue, dels ’Grevens Rygetårn', hvor greven kunne trække sig tilbage og få sig en god cigar. Derudover indrettes en mellemgang og et fotoatelier, hvor man både kan opleve familiens gamle fotografier og tage sine egne billeder iklædt historisk tøj.

Udstillingen 'Moderne tider hos greven' åbnes officielt af Kulturminister Mette Bock den 29. juni 2018. Udstillingen, som er en del af museets permanente udstilling, kan opleves af publikum fra 30. juni. Udstillingen er muliggjort af støtte fra Augustinus Fonden, Inge og Asker Larsens Fond, Knud Højgaards Fond, Grosserer, N.C. Nielsens Fond, Slots og Kulturstyrelsen samt Henny og Johan Richters Fond.