Foto: Elever modtager undervisning om bådebygning. Tim Krat

4 december 2018   |   Nyheder

Hvem på museet skal være jeres naturvejleder?

Naturvejlederuddannelsen er en gratis toårig uddannelse, som kan varetages ved siden af arbejdet på museet. Og der er frist for ansøgning om optagelse 31. december.

Har I en medarbejder, som arbejder med eller skal til at arbejde med kultur- og naturformidling ude i landskabet, er her en mulighed for en faglig opkvalificering gennem en attraktiv efteruddannelse som naturvejleder. Undervisningen er gratis, kun udgifter til kost, logi og arbejdstid skal betales af arbejdsstedet.

Naturvejlederefteruddannelsen udvikler deltagernes kompetencer til at planlægge, udvikle og gennemføre natur- og kulturhistorisk vejledning. Samtidig giver den adgang til faglig sparring i et stærkt, landsdækkende netværk af naturvejledere. Ansøgere skal ved studiestart allerede være ansat til at varetage natur- og kulturformidling, fordi uddannelsen foregår som en vekselvirkning mellem internatkurser, studieopgaver og praktisk naturvejledning på arbejdsstedet. Uddannelsen forløber over to år med en samlet arbejdsbelastning på ca. 63 dage i perioden.

Friluftsrådet står for det administrative i forbindelse med optag til uddannelsen mv. Skovskolen i Nødebo står for den praktiske gennemførsel. Kurserne foregår på skift rundt om i hele landet. Første kursus starter i marts 2019. Sidste frist for ansøgning er d. 31. december 2018.

Find mere information om Naturvejlederuddannelsen, optag og ansøgningsskema.

Læs mere om uddannelsesforløbets indhold på Skov og Landskabs webside.