2 oktober 2017   |   Nyheder

Hvordan kan museer bruge 3D-teknologier?

3D er blevet billigere, mere tilgængeligt og bedre i de sidste år. Men hvordan er teknologierne relevante for museerne? Hvad er styrkerne og svaghederne ved 3D-registrering og reproducering?

3D-scanninger af arkæologiske udgravninger og historiske monumenter kan gøres hurtigt og med en hidtil uset præcision, og komplicerede 3D-print i metal, keramik eller akryl kan nu bestilles online med et hurtigt upload af en fil.

KEP og ODM arrangerer et introduktionskursus i 3D teknologier for museumsansatte i Vejle, så museumsansatte i Østdanmark nu får chancen for at lære om det væld af muligheder, som 3D teknologier kan give et museum. Kurset vil give en teoretisk introduktion til 3D-teknologier, og hvad de kan bruges til. Både i konservatorens daglige arbejde, i arbejdet med museets formidling og i udstillinger samt inden for arkæologi. Kurset gennemgår en række case studies omkring 3D teknologiers brug inden for arkæologi. Alle deltagere opfordres til at tage en genstand med, som kan diskuteres. 1-2 genstande udvælges til en demonstration af 3D-scanning til slut i kurset. 

Kurset afholdes af Joakim Engel, cand.scient fra Konservatorskolen og 3D-specialist i krydsfeltet forskning/udstilling/formidling i musealt regi. Lise Rædder Knudsen, konservator ph.d og leder af Konserveringscentret i Vejle, vil supplere med case studies.

Læs mere her.