5 marts 2019   |   Nyheder   |  af Søs Bech Ladefoged, museumsinspektør, Kunstmuseet i Tønder

Hvordan kan museer skabe nytænkende og eksperimenterende udstillinger med egen samling? - Eftertanker fra ODM’s årsmøde

Organisationen Danske Museer (ODM) afholdt 12.-13. november sit 49. orienteringsmøde for landets museer. Årsmødet er stedet, hvor museerne orienterer hinanden om det forgangne års resultater, lader sig inspirere af inviterede oplægsholdere fra nær og fjern og diskuterer museumspolitiske temaer. Blandt et utal af sideløbende sessioner må man vælge, hvor man vil lægge sin besøgstid, men de fleste holder sig til programmet for den faggruppe, de tilhører. Kunsthistoriker Søs Bech Ladefoged beretter her om det vigtigste, hun tog med sig fra årsmødet.

Det var det grundlæggende spørgsmål på den kunsthistoriske del af årets ODM-seminar, da kurator- og samlingsansvarlig fra Van Abbemuseum i Eindhoven Christiane Berndes holdt oplæg for kunsthistorikerne. Berndes præsenterede en række anderledes udstillingsprojekter og aktiviteter, som museet har forsøgt sig med for i højere grad at aktivere museets egen samling i en tid med besparelser på kulturen. En fællesnævner for de præsenterede udstillinger (og en række andre udstillingsprojekter på Van Abbe) kan siges at være, at de fokuserede på alt andet end de enkelte værkers kunsthistoriske værdi og fortælling. Det gjorde de eksempelvis ved at lave en udstilling, der viste kunstværkernes udlåns- og udstillingsaktiviteter frem for kunstværkerne selv og ved at give gæsterne mulighed for løbende at medkuratere en udstilling med værker fra samlingen under vejledning af museets personale.

Nogle vil nok mene, at det er en radikalt anderledes måde at udstille og prioritere samlingen på. Det er muligvis også derfor, at Van Abbe bliver fremhævet i den britiske kunsthistoriker Claire Bishops lille publikation Radical Museology: Or What’s Contemporary in Museums of Contemporary Art fra 2014. En publikation, jeg selv er vendt tilbage til ad flere omgange med det indledende spørgsmål: Hvordan kan museer skabe nytænkende og eksperimenterende udstillinger med egen samling?

Det er et område, som er mindst lige så relevant for museerne i Danmark som for Van Abbemuseum – og måske er det også netop derfor, at samlingen var omdrejningspunktet for den kunstfaglige del af årets ODM-seminar. Her blev samlingen i høj grad fremhævet som en styrke frem for en byrde, der skal bevares uanset kvalitet, og som vi kan (og bør) fremhæve i udstillinger af meget forskellig karakter med og om de værker, der udgør museets egentlige DNA.

Gennem Claire Bishops publikation kendte jeg i forvejen til nogle af tiltagene for at arbejde mere aktivt med egen samling på Van Abbe. Derfor var det bestemt en stor inspiration at blive introduceret til flere af deres projekter og få et indblik i tankerne bag. Men selv om oplægget af Christiane Berndes var et af seminarets absolutte højdepunkter, stod man måske også tilbage med et andet spørgsmål: Hvor langt kan museerne gå, før det ikke længere handler om kunsten?