Esrum Kloster vandt i 2016 prisen for udstillingen “Vejen til Frelse”. Esrum Kloster brugte provokerende og tankevækkende greb til at bringe livsvalg i munkelivet og præmisserne for klostervæsenet op i en moderne sammenhæng. Dermed gjorde de udstillingen og dens tematikker relevant for det moderne menneske. Foto: Søren Boserup.

21 december 2018   |   Nyheder

Indstil projekter til Historiske Dages Fornyelsespris

Historiske Dages Fornyelsespris skal fremhæve nye, nyskabende, overraskende og anderledes måder at formidle historie og kulturarv og gøre dem tilgængelige for flere mennesker. Fristen for indstilling er 1. februar. Prisen uddeles i forbindelse med Historiske Dage 30.-31. marts

 

Historiske Dages Fornyelsespris kan modtages af både institutioner, virksomheder, foreninger, bevægelser, projekter og enkeltpersoner, som lever op til de kriterier, der er opstillet for modtagelse. Prisen kan gives for en event, en udstilling, et nyt medie, en bog, et tv-program, en film, en radio-dokumentar, en podcast, en blog, for at have skabt et lydunivers, nyskabende arkitektur, design, tøj mv. Prisen gives for at gøre brug af en form for formidling/tilgængeliggørelse, som ikke tidligere er set i Danmark, at gøre brug af nye, ikke hidtil sete platforme og metoder eller nyskabende brug af kendte platforme. Og frem til 1. februar kan man indstille et projekt til prisen.

Det er et krav, at det vindende projekt er gennemført i kalenderåret forud for uddelingen. Der skal være tale om en aktivitet, der er rettet mod offentligheden og ikke alene imod fagfolk eller faglige historiemiljøer. Prisen skal som hovedregel gives for et bestemt tiltag, men kan i særlige tilfælde tildeles for en særlig innovativ indsats over en længere periode (en form for “Lifetime Achievement Award”).

Historiske Dages Fornyelsespris blev i 2015 vundet af Århundredets Festival for Forestillingen om en historie, i 2016 af Esrum Kloster for Vejen til frelse, i 2017 vandt Øhavsmuseet for udstillingen Savn & brand, og i 2018 vandt udstillingen Museum Obscurum fra Museum Lolland-Falster i Nykøbing F.

Fristen for indstilling af projekter er 1. februar 2019. Send indstilling til kontakt@historiske-dage.dk

Priskomité

Prisen uddeles af en priskomité bestående af deltagere fra en række relevante organisationer og institutioner. Der er tale om personer, som har viden om og interesse for aktuelle trends, ikke personer, som bestrider specifikke – eksempelvis ledende – poster. Priskomiteens medlemmer ses ikke som repræsentanter med forpligtelser over for de foreninger, institutioner m.m. de arbejder for, men som enkeltpersoner med relationer til netværk. Den første priskomité nedsættes af Historiske Dage og er herefter selvsupplerende.

Priskomitéen består på dette tidspunkt af:
– Trine-Maria Kristensen, social media-rådgiver og -debattør
– Peter Yding Brunbech, ph.d., leder af Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling
– Ulrik Langen, professor, ph.d., Saxo-Instituttet
– Charlotte S.H. Jensen, mag.art., folklorist, udviklingskonsulent, blogger, Nationalmuseet og Rigsarkivet
– Henrik Thorvald Rasmussen, cand.mag., projektleder, Historiske Dage