Foto: Arbejdermuseet

7 marts 2018   |   Nyheder

Kickstart Kvindernes Kampdag

Arbejdermuseet samler til morgensang og foredrag om spændingen mellem rødstrømpebevægelsen og arbejderklassens kvinder. Afslutningsvis spiller Det Kønne Kartel et par af deres skarpe og humoristiske sange.

 

Arbejdermuseet skyder Kvindernes Internationale Kampdag i gang fra morgenstunden med debat, oplæg og sort kaffe. ”Kvindesag mig her og kvindesag mig der. Jeg går ikke ind for en eller anden halvfilosofisk udlægning af det helt konkrete problem, at mændene på en eller anden mystisk måde altid forstår at mele kagen for sig selv”. Sådan sagde Edith Olsen, formand for Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark i 1969. Parolen ’Ingen kvindekamp uden klassekamp–Ingen klassekamp uden kvindekamp’ blev fremført af rødstrømpebevægelsen. Men I hvor høj grad så arbejderklassens kvinder egentlig sig selv afspejlet i Rødstrømpernes projekt? Det kan man høre om når historiker Astrid Elkjær Sørensen fortæller om samarbejder og stridigheder mellem fagforbundenes kvinder og rødstrømpebevægelsen.

Er der stadig klasseskel i ligestillingskampen?

Astrid Elkjær kommer bl.a. ind på, hvordan de kvindedominerede fagforening er aldrig har haft det samme fokus på den personlige histories betydning som rødstrømperne. Rødstrømpernes fokus på at nedbryde samfundets skønhedsidealer og sætte kvindens krop og seksualitet fri synes ligeledes at ligge langt fra de kvindedominerede fagforeninger, der ligestillingsmæssigt i det store hele har holdt sig til projekter med direkte relation til arbejdsmarkedet. Astrid Elkjær Sørensen fortæller også hvordan nutidens ligestillingskampe adskiller sig fra 1970’ernes kvindeoprør, og hvordan fortidens kampe og stridigheder har sat sig varige spor. Afslutningsvis diskuteres det, om der stadig er klasseskel i ligestillingskampen, og hvilke potentielle konfliktflader den moderne ”kvindebevægelse” står overfor.

Kickstart med sort kaffe

Det koster 40 kr. at deltage. Til arrangementet serveres stærk sort kaffe, og den gamle kampsang ”Selvom vi er kvinder” synges akkompagneret af Det Kønne Kartel.

8.3. 2018, kl. 8:30-9:30.