Konferencen om museumsstøtte d. 25. januar 2018. Foto: Majken Astrup

13 februar 2018   |   Nyheder

Konservatorkamp for bevaringen

Nordisk Konservator Forbund i Danmark inviterer landets konservatorer til en diskussion om en fælles konservator-indsats i processen om en ny museumsreform.

Kulturminister Mette Bock har iværksat en proces, der skal reformere museernes tilskudssystem. I den forbindelse har den danske afdeling af NKF inviteret landets konservatorer, medlemmer såvel som ikke-medlemmer af forbundet, til en eftermiddag i bevaringens tegn mandag d. 5. marts. NKF søger viden om museernes mange bevaringsproblematikker. En indsigt i konservatorernes oplevelser af bevaringstilstanden ude i landet. Og så har de brug for gode idéer og indspark til, hvordan man kan lave en fælles indsats for at museernes arbejde med bevaring af kulturarv varetages af fagudannede konservatorer som ICOMs definition af museumsprofessionerne anbefaler. Ifølge NKF-dk gælder det konserveringsfagets overlevelse.

Program
Mødet vil starte med et oplæg fra NKF-dk's bestyrelse om den politiske proces. Derefter vil der være et inspirationsoplæg ved sociolog Nana Gerstrøm Alsted (ActionAid International, Mellemfolkeligt Samvirke og opretter af udviklings-bureauet Ingerfair) og en workshop, hvor vi sammen skal finde på løsninger til at få bevaring tilbage på museernes skema. Mødet afsluttes med fri debat, et glas vin og hygge.

Hvis man ønsker at kommentere processen, bidrage med en bevaringsproblematisk beretning eller andet, så er man velkommen til at skrive på forhånd til: formand(at)nkf-dk.

Mandag d. 5. marts 2018 kl. 14.00-18.00 på KADK – Holmen.

Tilmelding her.