11 september 2018   |   Udstillinger

Kopi af Danmarks første lokomotiv indvies

15. september præsenterer Danmarks Jernbanemuseum en tro kopi af landets første lokomotiv ODIN.

Den 15. september præsenterer Danmarks Jernbanemuseum en 1:1 kopi af landets første lokomotiv, ODIN. De originale tegninger af ODIN er for længst gået tabt, så grundtegningsmaterialet er udarbejdet på basis af en lang række lokomotiv- og arkivstudier af to engelske specialister. Det komplicerede byggeprojekt har været i gang i 15 år og er i høj grad udført af museets frivillige, der i øvrigt vedligeholder og restaurerer museets samling. Det oprindelige lokomotiv ODIN kom til Danmark i 1846 og blev hugget op i 1876 – flere år før man begyndte at indsamle jernbanerelaterede genstande i museumssammenhæng. Danmarks Jernbanemuseum har bygget en kopi af ODIN for at kunne vise, hvordan et lokomotiv fra den periode ser ud, og hvordan det fungerer. ODIN – og dets samtidige lokomotiver – adskiller sig nemlig væsentligt fra andre lokomotiver, der er bevaret på Danmarks Jernbanemuseum. Museet udstiller i dag Danmarks ældst bevarede lokomotiv, H40, fra 1868. På de tyve år mellem ODIN og H40 er der sket en væsentlig udvikling, som museet gerne vil fortælle i kommende udstillinger med ODIN som omdrejningspunkt. Projektet er støttet af Knud Højgaards Fond, Thomas B. Thriges Fond og Augustinus Fonden.