Kunsten i Aalborg. Foto: Allan Toft

8 marts 2018   |   Nyheder

Kunsten i Aalborg vinder Visionsprisen med udstilling om det moderne arbejdsliv

Med ideen til udstillingen Work it Out! har museet Kunsten i Aalborg vundet Bikubenfondens udstillingspris Vision 2018. Udstillingen skal undersøge, hvad der sker, når kunsten indtager arbejdslivet – og omvendt og kan opleves i efteråret 2020.

Kunsten i Aalborg har modtaget Bikubenfondens Visionspris på 3. mio. kr. og skal nu i gang med at lave en udstilling om kunst på arbejdspladsen. Hvilket potentiale besidder kunsten og museet i en tid, hvor den enkelte bliver stillet over for konstante krav om selvoptimering, omstillingsparathed og robusthed? Dette centrale spørgsmål danner udgangspunkt for udstillingsprojektet 'Work it out!', der sætter fokus på mennesket i det moderne arbejdsliv. Kunsten vil blandt andet invitere byens arbejdspladser ind på museet for at blive en aktiv del af udstillingen, ligesom de vil flytte museumsaktiviteter ud på arbejdspladserne i Aalborg. Desuden nedsættes et rådgiverpanel, der blandt andet består af professor og psykolog Svend Brinkmann og den danske kunstner Jeppe Hein. Udstillingen vil bl.a. tage udgangspunkt i nogle af de emner, 'buzz-words' eller fordomme, der præger debatten om det moderne arbejdsliv. Det være sig 'Work-life balance', 'Stress', 'Mindfulness', 'Robusthed', 'Selvrealisering' og 'Omstillingsparathed'.

Museet som alternativ arbejdsplads

'Work it out!' finder primært sted på museet, hvor udvalgte danske og internationale samtidskunstnere vil blive inviteret til at forholde sig radikalt og eksperimenterende til arbejdslivets betydning for den enkelte. I særligt kunstnerindrettede kontorer, får virksomheder og publikum mulighed for selv at afprøve alternative arbejdspladser. Samtidig bliver de en levende del af udstillingen. 

"For mange er kunst fuldstændig nytteløst. Holdningen er, at man ikke kan bruge kunst i et samfund, der stiller krav om velstand, vækst og produktivitet. Men er det kunsten, den er gal med – eller samfundets krav? Og står de to ting i et modsætningsforhold? Det vil vi undersøge sammen med kunstnere, psykologer, direktører og ansatte på arbejdspladser i Aalborg. Det er ikke sikkert, at vi kan give et klart svar. Men vi vil skabe en diskussion og åben dialog om, hvordan det moderne arbejdsliv og indretningen af dette påvirker os som mennesker i dag. " siger museumsdirektør Gitte Ørskou fra Kunsten.

Udstillingen er færdig i efteråret 2020.