Lucie Marie Reventlow. Foto: Gammel Estrup Herregårdsmuseum

27 november 2018   |   Publikationer

Kvindeliv på herregården

Gammel Estrup udgiver 30. november Herregårdshistorie 14, der stiller skarpt på herregårdens kvinder igennem fortællingerne om syv forskellige herregårdsfruer fra seks forskellige århundreder.

 

Hovedtemaet i Herregårdshistorie 14 er kvinder og deres rolle i forhold til livet på herregårdene og driften af godserne: ”At lede en herregård har altid været en opgave, herremænd og deres hustruer udførte i fællesskab. Senere års internationale forskning har betonet, at kvinderne stod i spidsen for herregårdenes mange funktioner, når de optrådte som bygherrer og politiske aktører og var omdrejningspunkter i herregårdenes selskabsliv. Gennem fortællingerne om herregårdsfruernes liv får man indblik i de mangfoldige roller, funktioner og personligheder, som fyldte herregården – både dengang og i dag”, forklarer Britta Andersen, som er museumsdirektør på Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum og medredaktør på bogen. Udover temaet om herregårdens kvinder, som er fagfællebedømt, rummer bogen artikler om de udfordringer og dilemmaer, som Anden Verdenskrig og den danske besættelsestid førte med sig for de danske herregårde og deres ejere. Temaet rummer også en artikel om hollandske herregårde.

Red.: Britta Andersen og Marie Kirstine Elkjær Temared.: Endvidere Kristine Dyrmann og Rasmus Skovgaard Jakobsen

Herregårdshistorie 14

Gammel Estrup