Foto: Marcus Krag

8 januar 2018   |   Publikationer

Ny bog om jernalderens gravritualer

I jernalderen var det almindelig praksis, at hunden, hesten, grisen eller gåsen fulgte med mennesket i graven. Ny bog går tæt på de dyreknogler, arkæologerne har fundet i menneskegrave fra jernalderen på Sjælland, og spørger hvad vi kan lære om den gravlagte ved blot at studere levnet fra dyret.

Kroppedal Museum udgiver nu andet bind i serien Wealth and Prestige. Hvad fortæller det om en afdød person, hvis vedkommende er blevet begravet sammen med en gris? Eller med en gås, en høne eller med sin hund? Det kan den arkæologiske forskning allerede sige en del om. Men én af pointerne i bogen er, at man ved at betragte dyreskelettet og dyrets placering i graven kan opnå ny viden om den gravlagte. Der findes en sammenhæng mellem arten af dyr, dyrets alder og køn m.m., og den gravlagtes helbredstilstand, sociale status, køn og alder.

Første undersøgelse af sin art
Det er fund fra den romerske jernalder (dvs. årene umiddelbart efter Kr.f og frem til 375 e.Kr) primært på Sjælland, der danner udgangspunkt for undersøgelsen, og hvor man nu - som noget helt nyt for denne periode i Danmark - sammenholder de zoologiske undersøgelser af dyreskeletterne med både de arkæologiske og antropologiske resultater. Derved får man helt ny viden om datidens gravritualer og om den rolle dyr spillede, når jernaldermennesket begravede sine døde. Det er blandt andet systematiske analyser af snitspor på dyreknoglerne, slagteteknikker og dyrets placering i graven i forhold til den gravlagte, der har bragt forskerne bag undersøgelsen nærmere jernaldermennesket. De zoologiske undersøgelser dokumenterer også et markant skifte i perioden i forhold til den måde dyrene bliver lagt i gravene på, samt hvilke husdyrarter, der dominerer i gravene. Bogen indeholder desuden en arkæologisk refleksion over de nye zoologiske resultater og en antropologisk gennemgang af de humane skeletter, der er fundet sammen med dyrene, fortrinsvis fra den københavnske Vestegn.

Wealth and Prestige 2
Anne Birgitte Gotfredsen (red), Linda Boye, Ulla Lund Hansen, Per Ethelberg & Pia Bennike
Kroppedal Museum