Udsnit af forside. Foto: Djøf Forlag

20 oktober 2016   |   Publikationer

Ny bog om kulturarvens retlige beskyttelse

Interessen for vores fælles kulturarv er stigende. Men samtidig er krig, ødelæggelser, tyverier og plyndringer daglige udfordringer for kulturarven verden over. Professor Ditlev Tamm giver her den første samlede fremstilling på dansk af såvel de nationale som internationale regler om kulturarvsbevaring.

I bogen hører vi om de grundlæggende begreber, om kultur i videste forstand og om de organisationer med UNESCO i spidsen, som søger at værne om, formidle og tilgængeliggøre de mange fortidsskatte, som vores fælles kulturarv rummer.

Kulturminister Bertel Haarder har skrevet forord, og dertil har en lang række personer, der aktivt beskæftiger sig med kulturarvsbevaring, bidraget til bogen. Den falder i tre hovedafsnit. Først gennemgås de grundlæggende begreber, dernæst de internationale konventioner, og endelig behandles de danske regler om arkiver, biblioteker, museer og bygningsfredning.

Bogen er rigt illustreret og henvender sig ikke blot til jurister eller ansatte i kulturinstitutioner, men til enhver med interesse for kultur, dens arv og bevaring.

 

Kulturarven – og dens retlige beskyttelse

Ditlev Tamm

Djøf Forlag