23 oktober 2017   |   Nyheder

Offentlig adgang som bevaringsindsats efter naturkatastrofer

Fra et konserveringssynspunkt kan museumsopbevaring med offentlig adgang være et kontroversielt emne. Mennesker betyder lys, luftforurening og risiko for fysiske skader. Under ICOM-CC konferencen i København blev en ny model præsenteret af Sabine Cotte på vegne af Aparna Tandon: Museumsopbevaring med offentlig adgang som bevaringsindsats efter naturkatastrofer.

I foråret 2015 blev Nepal ramt af to voldsomme jordskælv. Mange af museernes magasiner og udstillinger var ødelagte og genstande lå spredte og itu mellem murbrokker. For at sikre restaureringen og den fremtidige bevaring af Nepals kulturarv indgik man i et samarbejde med UNESCO. Nepals økonomi er primært baseret på turisme og museerne var stærkt afhængige af at tiltrække besøgende hurtigst muligt efter katastrofen. Der blev derfor udviklet en midlertidig opbevaringsløsning til Nepals Nationalmuseum, som dels skulle fungere som bæredygtig opbevaring for genstandene mens museet var under genopbygning, dels skulle være tilgængelig for offentligheden og formidle genstandenes historie på en interessant og vedkommende måde. Genstandene er primært pakket i opbevaringsmaterialer, men udvalgte genstande ligger eller hænger fremme til beskuelse sammen med et skilt der informerer om genstandens brug og historiske betydning. Museet er i dag genåbnet.