Redningsøvelse: Foto: Ringkøbing-Skjern Museum

9 maj 2018   |   Nyheder

Red skibbrudne i land på Abelines Gaard

En gammel Strandfogedgård nær Skjern i Vestjylland har genetableret redningsaktioner af strandede sømænd, som fires i sikkerhed med en line i luften. Og så er der kaffe og kage bagefter.

Abelines Gård, som er en del af Ringkøbing-Skjern Museum, rekonstruerer hver onsdag i sommerhalvåret en redningsaktion som den foregik i gamle dage. Når storme rasede og sendte skibene mod kysten, stødte de ofte på grund. De skibbrudne var overladt til deres skæbne medmindre en redningsaktion blev sat i værk fra redningsstationen inde på land. Ved at fæstne et reb i det strandede skibs mast, der på land var fastgjort til en skråbuk, kunne man fire en stol ud til skibet. Én af de strandede sømænd satte sig i stolen og blev trukket i land af redningsholdet. Én efter én! Museumsvært på Abelines Gaard, Lasse Justesen, fortæller at man altid har afholdt redningsøvelser ved de danske redningsstationer: “Fire gange om året mødte det lokale redningslaug op og testede deres færdigheder, så de vidste præcis hvad de skulle, når en stranding indtraf. Der skulle holdes styr på en masse tov, der alt sammen skulle sættes korrekt sammen!” Når der afholdes redningsøvelse ved Abelines Gaard hjælper alle hinanden med at sætte rebene op, så man sammen kan redde store og små matroser i land. Redningsøvelsen foregår dog i dag over land.

Fra Strandfogedgård til Abelines Gaard

I dag er gården ved den jyske vestkyst kendt som Abelines Gaard, men inden da, inden Abeline overhovedet var flyttet ind på gården, var det en strandfogedgård og Abelines svigerfar var strandfoged. Det var strandfogedens job at sørge for at føre opsyn med - og foretage indberetning om strandinger og bjergninger på hans del af stranden. Det var også på strandfogedgårdene at skibbrudne overnattede når de var reddet i land. Abelines Gaard husede blandt andet søfolkene fra det tyske skib Elisabeth Rickmers, der i 1894 strandede ved den del af kysten der hørte til gården.

Praktisk information

Abelines Gaard og kaffestuen holder åbent hver onsdag og søndag fra marts til oktober fra kl. 13-16. Der er rundvisninger kl. 12 på dansk og kl. 12.30 på engelsk, hvor man hører om klitgårdens historie, om Abeline og hvordan hun klarede livet på gården efter hun tidligt blev enke.

Redningsøvelsen finder sted hver onsdag kl. 13.00 og kl. 14.00

Læs mere på museets hjemmeside.