7 maj 2018   |   Nyheder

Stor donation muliggør digitalisering af enestående brevarkiv

Med en generøs bevilling fra Ny Carlsbergfondet får Den Hirschsprungske Samling nu mulighed for at digitalisere dele af museets enestående brevarkiv med mere end 25.000 kunstnerbreve.

Den Hirschsprungske Samling rummer ikke alene en enestående samling af dansk kunst fra hele 1800-tallet og starten af 1900-tallet, men også en stor samling af mere end 25.000 dokumenter og kunstnerbreve. En bevilling fra Ny Carlsbergfondet har nu gjort det muligt at digitalisere en del af brevarkivet og dermed tilgængeliggøre arkivet for museets brugere, eksterne forskere og andre med interesse for tiden omkring 1800-tallets danske kunst.

Johan Rohdes breve og stiftelsen af Den frie Udstilling

En af de største dele af museets brevarkiv udgøres af museets første direktør, kunsthistorikeren Emil Hannovers arkiv. Hannover var en af tidens toneangivende kunsthistorikere i perioden omkring år 1900, og hans arkiv rummer ca. 6.500 breve. Heraf udgør alene brevudvekslingen mellem Hannover og kunstneren Johan Rohde i alt 344 breve, som bliver et af digitaliseringsprojektets store omdrejningspunkter. Johan Rohde var drivkraften i kredsen af kunstnere, der stod bag oprettelsen af Den frie Udstilling i 1891 som et modsvar til Kunstakademiets censurerede udstillinger på Charlottenborg. Bl.a. korrespondancen med Rohde giver et unikt indblik i tiden omkring stiftelsen af Den frie Udstilling og de første turbulente år i 1890’erne. Den Hirschsprungske Samlings direktør Gertrud Oelsner siger om bevillingen: ”Museets brevarkiver er en guldgrube af både kunsthistorisk og åndshistorisk viden, krydret med spændende personfortællinger fra 1800-tallets danske kunsthistorie. Museets første direktør, Emil Hannover, var et epicenter i tidens kulturliv, og hans righoldige arkiver på museet er en enestående kilde til 1800-tallets danske kunstliv”.

Kilder til Dansk Kunsthistorie

Projektet er en del af Ny Carlsbergfondets store satsning Kilder til Dansk Kunsthistorie, KTDK, hvor fondet stiller midler og en digital platform til rådighed for arbejdet med digitaliseringen og tilgængeliggørelsen. KTDK omfatter også digitalisering og tilgængeliggørelse af en række andre samlinger af kildemateriale om danske kunstnere og kunstnergrupperinger. Mere om KTDK her.