Den nyopførte Storstrømsbro forbinder Sjælland og Falster over Masnedsund.

26 september 2017   |   Nyheder

Storstrømsbroen fylder 80 i dag

Tirsdag den 26. september er det 80 år siden, at at kong Christian d. X under stor festligholdelse stod for den officielle indvielse af Storstrømsbroen. Det var en meget vigtig begivenhed for hele Danmark, som Museum Sydøstdanmark markerer.

Museum Sydøstdanmark. I anledning af Storstrømsbroens runde fødselsdag afholder museet et arrangement d. 11. november 2017 kl. 15.00 med titlen "Fronten ved Storstrømmen". Afdelingsleder ved Danmarks Borgcenter og historiker Thomas Tram Pedersen inviterer med på tur rundt på Masnedø og ved Storstrømsbroen, hvor han vil fortælle om Sjællands sydlige front i Første, Anden og tredje Verdenskrig.

Politisk havde det længe været et stort ønske at forbinde Sjælland med Lolland-Falster via en bro. Det var på daværende tidspunkt den mest direkte forbindelse til resten af Europa via togfærge fra Gedser og Rødby. Men dels var sådan et ambitiøst projekt meget dyrt, og dels var det teknisk udfordrende, da der endnu ikke var bygget så lange broer i Europa. "Man indførte simpelthen en skat på benzin på 1 øre/l, og den gik til at betale broen med", fortæller historiker og museumsinspektør Berit Christensen fra Museum Sydøstdanmark, som uddyber: "Da broen stod færdigbygget i 1937 var den i næste 30 år den længste bro i Europa, men dens store trafikale betydning rækker helt frem til opførelsen af Farøbroerne i 1985. Og der er ingen tvivl om, at broen helt frem til i dag både nationalt og lokalt har haft en enorm symbolsk værdi for den geografiske sammenhængskræft i landet."

Se indvielsen af broen den 26. september 1937 her.