Alexis Rockman, Untitled (Multi-Waterspout), 2006. Courtesy the artist and Mr. & Mrs. Rudi Scheidt.

4 oktober 2018   |   Udstillinger

Wunderkammer 1 – flydende form

Ny udstillingen på Esbjerg Kunstmuseum blander fysikeksperimenter med kunst.

Esbjerg Kunstmuseum bringer i et samarbejde med professor i fysik ved DTU, Tomas Bohr, billedkunsten i forbindelse med fænomener som fluid dynamik. Udstillingen blander forsøgsopstillinger og fysikeksperimenter med kunstværker. I et mørkt rum, kan man høre lyden af vandfald og vand, der drypper. En stor sø af gul maling, flyder ud over gulvet og spærrer vejen videre ind i udstillingssalen. Ifølge museet har præsentation af billedkunst ofte rod i en indforstået kunstfaglighed og er uden relation til vores almene erfaringsverden. Den diamentrale modsætning er wunderkammeret, der historisk set er en forløber for vore dages museer og kan beskrives som et mikrokosmos eller et verdens- eller erindringsteater. Tilbage i 1500-tallet udgjorde det en encyklopædisk samling af objekter, etnografika, kunst og kuriositeter, der endnu ikke var kategoriserede efter de faggrænser og kategoriseringsprincipper, som siden blev defineret.

Wunderkammer 1 – flydende form gentænker wunderkammeret som fænomen og indsætter det i en aktuel kontekst. Det er inspireret af tre centrale forhold, der kendetegner det historiske wunderkammer: en grundlæggende nysgerrighed over for verdens fænomener, en kaotisk præsentationsform og endelig en encyklopædisk dimension.

I de tre nutidige wunderkamre har Esbjerg Kunstmuseum forsøgt at forene kunst med forskning i henholdsvis fysikerens, kunstnerens og biologens optik. Thomas Bohr forsker netop i fluid dynamik, og i forbindelse med udstillingen har han genskabt fem af sine laboratorieforsøg. Alle har set en vanddråbe ramme en vandoverflade, og alle har prøvet at røre væske rundt i en gryde. I det daglige liv har vi således allerede stiftet bekendtskab med fænomenet ’fluid dynamik’. De overordnede ideer bag Bohrs forskning i fluid dynamik flettes sammen med udstillingens organiserende princip. For på samme måde som væsker kan eksistere inden for veldefinerede rammer og alligevel opføre sig tilsyneladende uforudsigeligt, kan en umiddelbar overskuelig sammenstilling af værker og objekter i et udstillingsrum også give anledning til uforudsete reaktioner og associationer, hvis man får mulighed for at møde værkerne ud fra sin egen erfaringsverden. Ideen med det samlede wunderkammer-projekt er således også at bidrage til udviklingen af museumsinstitutionen og udstillingen som medium, så kunsten bliver vedkommende og får betydning for det enkelte menneskes tilværelse.

Wunderkammer-projektet har modtaget Bikubens Visionspris i 2017. Wunderkammer 2 åbner i 2019 og kurateres sammen med den amerikanske billedkunstner Mark Dion, mens Wunderkammer 3 præsenteres i 2020 i samarbejde med professor Eske Willerslev og lektor Martin Sikora fra Center for GeoGenetik på Københavns Universitet.

5.10.18. - 19.3.19.