Bogens forside

6 april 2018   |   Publikationer

Kursen er sat

I anledning af Esbjerg Havns 150 års jubilæum udgives bogen Kursen, som viser snitflader af en by med op- og nedture, med fiskeri, transport, konjunkturer, mennesker, afvikling og udvikling.

Esbjerg Havn har mange ansigter, og i KURSEN vises et udsnit af dem og særligt dem, som har tegnet havnen i de sidste 40 år, hvor udviklingen har været karaktereiseret ved såvel afvikling som udvikling, forandring såvel som kontinuitet. I bogen fortæller en række førende forfattere fra forskellige perspektiver om havnens betydning før og nu med udgangspunkt i tre forskellige temaer: Havnen, Menneskene og Sektorerne.

Bogens første tema, Havnen, behandler de lange linjer fra havnens etablering i 1868 frem til i dag ved at fokusere på de erhvervsstrukturer og konjunkturer, der har udgjort rammerne for havnens udvikling, og som man har måttet agere indenfor, til tider af nød og til tider med målet skarpt for øje. Vi får et indblik i de personer, som har påvirket havnens udvikling og inviteres på tur igennem havnens fysiske miljø. Anden del af bogen handler om havnens indflydelse på de mennesker, der har boet og levet omkring den. Hvordan var det at arbejde på havnen og hvordan forholder de lokale sig i dag til havnen? Sidste del af bogen handler om de erhverv, der har påvirket havnen. Herunder især fiskeriets op- og nedture, skibsfarten og off-shore branchen.

Kursen

Red.: Lulu Anne Hansen, Sydvestjyske Museer, Søren Byskov, Fiskeri- og Søfartsmuseet, Lars Hyldahl Brockhoff, Esbjerg Byhistoriske Arkiv og Flemming Just, Sydvestjyske Museer.

Esbjerg Havn