Foto: Nordjyllands Historiske Museum

10 april 2018   |   Nyheder

Vandringer i fortiden

Den 22. april er fortidsmindedag på museer over hele landet. Nordjyllands Historiske Museum byder på tre arrangementer: Frejlevs tidligste historie, en jernalderlandsby på Skørbæk Hede samt vikingelivet på Lindholm Høje.

For tredje år i træk er Slots- og Kulturstyrelsen og en lang række lokale kulturhistoriske museer gået sammen om at skabe en fortidsmindedag i Danmark for at få danskerne ud i by og land, hvor man vil give dem et øget kendskab til og en større interesse for danmarkshistorien via et besøg på et af vores mange, fantastiske fortidsminder. I år sker det søndag den 22. april.

Nordjyllands Historiske Museum byder på tre forskellige arrangementer.

Lokal bronzealderhøvding fra Frejlev

I perioden 2013-17 foretog Nordjyllands Historiske Museum flere arkæologiske undersøgelser i Griegsvejkvarteret i Frejlev, hvor der er blevet udstykket grunde til parcelhuse samt anlagt en boldbane. Arkæolog Karen Povlsen fører an på en gåtur i kvarteret og fortæller om bosættelsen i området fra stenalderen og frem til anlæggelsen af det tidligste Frejlev. Man kan se, at nogle huse har været større end andre, og at der er en, som har været i stand til at samle lokalsamfundets ressourcerne omkring sig. Et af husene har været på omkring 240 kvadratmeter, og både størrelsen og indretningen antyder, at der har været en form for modtagelse eller repræsentation her. Der har derfor sandsynligvis boet en lokal høvding i det hus.

Tid: søndag 22. april kl. 10-11, mødested: På hjørnet af Griegsvej og Nibevej i Frejlev.

Jernalderlivet på Skørbæk Hede

Tilbage i 1937 blev en række jernalderhuse fra det sidste århundrede før Kristi fødsel og 1. århundrede efter udgravet ved Skørbæk Hede af arkæolog og kulturgeograf Gudmund Hatt. Det var en lille klynge af gårde, der i tiden omkring Kristi fødsel havde ligget midt i et vidtstrakt system af små marker, som i alt har udstrakt sig over cirka en kvadratkilometer. Det interessante ved Gudmund Hatts opdagelser var, at fordi området blev forladt i det første århundrede efter Kristi fødsel og siden kun havde været udnyttet som lynghede, så kunne man stadig efter små 2000 år se, hvor og hvordan markerne var blevet dyrket dengang. Det gav ham således en enestående mulighed for at kortlægge et komplet dyrkningslandskab fra jernalderen.

Museumsinspektør og arkæolog Lone Andersen fortæller om områdets historie med baggrund i blandt andet Gudmund Hatts arkæologiske undersøgelser i 1937.

Tid: søndag 22. april kl. 10-11, mødested: Den lille p-plads ved Savhøjvej 4B, 9240 Nibe.

Vikingerne på Lindholm Høje

Med sine mange stensætninger, der markerer omkring 700 brandgrave, er Lindholm Høje et af Danmarks smukkeste fortidsminder fra yngre jernalder og vikingetid. Selve gravpladsen har været benyttet af skiftende landsbyer nær derved fra omkring år 400 e. Kr. til cirka år 1000. Museumsdirektør Lars Christian Nørbach vil med udgangspunkt i Lindholm Høje, fortælle om vikingernes liv i Nordjylland. Fra Lindholm Høje er der vidt udsyn over Limfjorden og Aalborg, og man kan herfra se næsten helt til den store vikingeborg Aggersborg mod vest, der blev anlagt omkring år 980. En borg, der indgik som et vigtigt element i kong Harald Blåtands samling af Danmark og Norge i sidste halvdel af 900-tallet. Foruden denne væsentlige begivenhed, fortæller Lars Christian Nørbach om Harald Blåtands kristning af danerne.

Tid: søndag 22. april kl. 11-12, mødested: Lindholm Høje Museet, Vendilavej 11, 9400 Nørresundby.

For alle tre arrangementer gælder det, at det er gratis at deltage, og at det kræver praktisk tøj, da de foregår udendørs.

Se flere arrangementer på Fortidsmindedagen.