Bogens forside

13 oktober 2017   |   Publikationer

Elevbog om Knud den Hellige

I forlængelse af Møntergårdens særudstilling ”Knuds Odense – Vikingernes by” udkommer en elevbog om Knud den Hellige. Elevbogen fokuserer på hvordan Knud den Hellige inscenesatte sig selv i historien.

Det overordnede formål med elevbogen er at vise, at historien er levende. Historien er ikke overstået, så længe nogen fortæller om den, kan man lidt populært sige. Det er omdrejningspunktet for bogens tre kapitler. Knud er død, beviset kan besøges i Skt. Knuds Kirke i Odense, men myterne om en særligt heltemodig konge med en karakter og en moral, der var meget stærk og ædel for sin tid, lever videre lang tid efter Knuds død.

Et af de nye kompetenceområder for historiefaget i skolerne hedder ”Historiebrug”. Det handler netop om, hvordan mennesker og samfund bruger historien til at iscenesætte sig selv og sin fortid som noget helt særligt. Det er Knud den Hellige et godt eksempel på.

Ælnoths skrift, kunstneren Thomas Kluges maleri ”Den Hellige Knud – Knud Den Hellige” og ”KNUD – konge, helgen, myte” af museumsinspektør Karsten Kjer Michaelsen, udgivet på Forlaget Odense Bys Museer udgør centrale kilder i elevbogen.

Undervisningsmaterialet om Knud den Hellige henvender sig til udskolingselever i hele landet og er tilgængeligt på museum.odense.dk

Af Dennis Hornhave Jacobsen & Marie Louise Johansen

Knud. Konge, helgen, myte.

Odense Bys Museer