Nyerhvervet maleri af Alhed Larsen: Julekaktus, fra Johannes Larsen Museet. Før og efter behandling på Bevaringscentret. Foto: Bevaringscenter Fyn.

13 december 2018   |   Publikationer   |  af Majken Astrup

En holdbar forbindelse

I 40 år har Bevaringscenter Fyn konserveret og bevaret for de fynske museer. I den forbindelse er der udgivet en bog om de mange forskelligartede udfordringer, konservatorerne og de tilknyttede museer står overfor – ikke mindst i samarbejdet om og udviklingen af et velfungerende center.

I 1978 gik en række museer på Fyn, Langeland, Ærø og Tåsinge sammen om skabelsen af en fælles konserveringsordning, som skulle varetage museernes konserverings- og bevaringsopgaver. I fællesskab fandt man en fordelingsnøgle for opgaveløsningen på det enkelte museum og fik økonomisk støtte fra Fyns Amt. Med nedlæggelsen af amterne måtte man tænke om og tænke nyt. Bogen ’En Holdbar Forbindelse’ fortæller både det der i dag hedder Bevaringscenter Fyns historie og giver et spændende indblik i en lang række konserveringsopgaver inden for så forskellige genrer som skimmel, en gummidykkerdragt fra den kolde krig, udgravningen af et lerkar med en lang række bronzegenstande og restaureringen af gamle fotografier fra midten af 1800-tallet. Winnie Odder, som er konservator og medredaktør på bogen, forklarer baggrunden for udgivelsen: ”Bogen er en hyldest til de ansvarlige museer, der har taget deres bevaringsansvar så alvorligt, at de i de forgangne 40 år sammen har drevet et konserveringscenter, der kunne understøtte deres bevaringsbehov; både når det drejer sig om den håndgribelige pleje af genstandssamlingen; men også når det gælder mere overordnede museologiske forhold, der kan være med til at sikre samlingens fremtid”.

Udbygning og specialisering

Fyns Amtsråd besluttede i 1978 at støtte opbygningen af en fælles konserveringsordning for amtets museer. De tre eksisterende værksteder blev alle udbygget og medarbejderne kunne derved servicere samtlige museer med hver deres ekspertise. I løbet af de 40 år blev ordningen ændret adskillige gange og ved amtets nedlæggelse i 2006 var der to værksteder; et der nu hørte under Odense Bys Museer og et andet der tog sig af de øvrige museer på Fyn. Med amtets nedlæggelse i slutningen af 2006 måtte man tænke om. Flere af museerne valgte at træde ud af samarbejdet. De der blev skulle nu selv beslutte hvor stor en del af deres statslige tilskud, der skulle gå til bevaringscentret. Tilskud der tidligere var kommet fra amtet og møntet på centret. Bogen fortæller om de mange faglige overvejelser omkring nye bygninger, erhvervelse af frysetørringsanlæg, skiftende behov hos museerne, arbejdsløshed i 80’erne, som i en periode tilførte en række nye kompetencer i form af folk i jobtilbud – og selvfølgelig de mange konserveringsfaglige udfordringer.

Indblik i konservatorens værksted

Hovedvægten i bogen ligger på de mange bidrag fra konservatorerne, der fortæller om udfordringerne og glæderne ved at stoppe eller forsinke nedbrydningen af alskens materialer. Winnie Odder forklarer at bogen har givet dem en anledning til at fortælle en masse gode historier fra konservatorens værksted. ”Vi vil gerne perspektivere HVAD bevaringsarbejde både er og ikke mindst kan blive, når man sætter både lup, omhu og kundskab i sving for at løse konkrete opgaver samt belyse HVORFOR vi nu gør det vi gør i det daglige”. I bogen beretter hun om restaureringen af Salen i Den Gamle Gaard i Faaborg. De ældste dele af bygningen er fra 1720 og man besluttede at få restaureret en række paneler, som fremstod slidte og spættede. Det viste sig at de var bemalet med tre dekorationslag. Det yderste var den seneste restaurering foretaget af fagfolk i 1930’erne, som nu var godt brugt. Efter en minutiøs undersøgelse og konservering er panelerne atter på deres pladser, nu i en mere tydelig version. Ida Hovmand beskriver konserveringen af Svendborgs næsten ældste fane, som gjorde tjeneste i Svendborg Borgerlige Skyttelaug fra 1860-1915. Konservering af en silkefane er en ’større affære’ som hun udtrykker det – og så får vi en længere fortælling om den omfattende proces fanen var igennem før den atter fremstod som en hel og mindre skrøbelig genstand.

Red.: Ida Hovmand, Winnie Odder & Peer Henrik Hansen

En holdbar forbindelse

Langelands Museum