Foto af bogens forside

22 maj 2018   |   Publikationer

Mellem hammer og kors

Ny bog beretter om overgangen fra asatro til kristendom i vikingetidens Nordjylland.

For omkring 1000 år siden blev to kvinder lagt i hver sin grav i Nordjylland. Den ene var sidste generation af asatroende, den anden var den første generation af kristne i Danmark. Med udgangspunkt i disse to nordjyske kvinder fortæller bogen om samfundet, kongemagten og ikke mindst overgangen fra asatro til kristendom i vikingernes Nordjylland. For den danske kongemagt og landet var det et spørgsmål om overlevelse. De store centraleuropæiske riger underlagde sig i stigende grad mindre kongedømmer og tvangskristnede fyrster og befolkning. Med et stadigt stærkere tysk-romersk kejserrige syd for den danske grænse prægede spørgsmålet om religion derfor mere end nogensinde før den danske kongemagts politiske relationer i midten af 900-tallet. Kong Harald Blåtands kristning af danerne omkring år 965 var baseret på en realpolitisk vurdering af mulighederne for at slippe for tvangskristning fra tysk-romersk side.

Mellem hammer og kors

Lars Christian Nørbach

Forlaget Hovedland