C. W. Eckersberg, Korvetten Najaden i sundet venter fregatten Bellona, ca. 1834. Foto: Nivaagaards Malerisamling

12 september 2017   |   Udstillinger

Kolonihistorier - magt og afmagt

Hvordan blev Danmark portrætteret som kolonimagt for 100 år siden i kunsten? Hvordan skildres kolonitiden i dag? Det dykker en ny udstilling ned i på Gl. Holtegaard.

Gl. Holtegaard. Hvordan blev Danmarks rolle som kolonimagt skildret i kunsten for 100 år siden, og hvordan bearbejdes den i samtidskunsten i dag 100 år efter vi solgte de Vestindiske øer til USA? Den kommende udstilling på Gl. Holtegaard samstiller ældre og samtidig kunst og søger at aktualisere og perspektivere de temaer, som er fulgt i kølvandet på vores fælles kolonihistorie. Udstillingen præsenterer ældre værker og kulturhistorisk materiale samt samtidskunst fra ind- og udland. Det nostalgiske og romantiserende blik på de eksotiske, fjerne kolonier bliver præsenteret som et historisk afsæt for samtidskunstens mere dramatiske og kritiske fortællinger. Ældre og samtidig kunst vil på den måde i samspil aktualisere historien og perspektivere emner som nationalfølelse, race og slaveri.

25.8. – 30.12