Museernes eget tidsskrift

Danske Museer er et selvstændigt tidsskrift om museernes egenart og aktuelle arbejdsvilkår. Tidsskriftet har til formål at give et indblik i museumsfaglige emner og at debattere, reflektere og skabe forståelse for museernes mangfoldighed og relationer til det øvrige samfund.

Artikler i Danske Museer spænder fra debat og kritik til analyse og argumenteret oplysning om museets aktiviteter, hverdag og vilkår. Bidragene kommer fra museernes egne ansatte, ledelse, bestyrelser og enhver anden med faglig interesse og engagement i museerne.

Danske Museer udgives 5 gange årligt af Den Erhvervsdrivende Fond Museumstjenesten med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen og Statens Kunstfond.

 

Tidsskriftets historie

Danske Museer blev grundlagt af museumsmanden og forfatteren Peter Seeberg i 1977. Dengang hed det Museumsmagasinet, og først i 1988 fik det sit nuværende navn. 

Seeberg ønskede et debatskabende og bredt orienterende tidsskrift for den danske museumsverden og andre med interesse for museerne.

 

Redaktionskomité

I 2016 blev der nedsat en interessentgruppe og redaktionskomité, der skal bistå redaktionen. Formålet er at sikre den danske museumsverden et fælles talerør. Komitéens repræsentanter er: