VejleMuseernes arkæologer formidler hver uge viden om aktuelle udgravninger, fund og forskning i et nyt koncept, der har bidt sig fast på de sociale medier.

VejleMuseerne har de seneste år arbejdet strategisk med øget kreativ synlighed på de sociale medier, og særligt arkæologerne har grebet den chance. Rammerne på de sociale medier giver os mulig­hed for at supplere vores formidling med seriøst vidensindhold i en mere tilgængelig  form. Det skaber intern værdi i organisationen, fordi det er sjovt og formålsrigt at lave. Og det skaber ekstern værdi, fordi det bidrager til nye måder at markedsføre os på, inviterer enhver indenfor i arkæologernes verden og åbner dermed nye døre til vores fortid.

Siden begyndelsen i 2017 har arkæologernes ugerevyer udviklet sig til et fast, enkelt video-koncept med direkte kontakt mellem en fortællende arkæolog og seeren. Den direkte formidling til kameraet gør videoerne personlige med en nærværende og afslappet fortælleform.

I dag sender vi en ugerevy ud hver uge. Formålet er at fortælle om igangværende udgravninger, forskning, udstillinger, detektorfund og ny viden skabt af VejleMuseernes arkæologer. I gennemsnit ser 2-5.000 unikke brugere hver ugerevy.

De tørre tal

Ugerevyerne holder et ret stabilt niveau når vi ser isoleret på opslagenes rækkevidde, det vil sige hvor mange personer der har set opslaget, men ikke nødvendigvis selve videoen. Selv de ugerevyer, som ikke formår at få folk til at blive hængende, har som oftest en organisk rækkevidde på over 3.000. Dette skal ses i forhold til, at kun lidt flere end 1.000 personer følger Kulturmuseet Spinderihallernes Facebook-side, der er afsender på ugerevyerne. Ugerevyen sendes ud hver torsdag og deles med passende Facebook-grupper.

De videoer, der opnår højt engagement – altså flere og længere visninger – får qua algoritmens logik også en højere opslags-rækkevidde, men der er langtfra en ligefrem proportionalitet på spil. Derfor er det vigtigste metric vi måler på det samlede antal sete minutter, der kombinerer antallet af seere med, hvor meget af videoen der rent faktisk bliver set.

De to typer af ugerevyer, der klarer sig bedst, er:

1) Revyer med indhold, der i forvejen får stor opmærksomhed – for eksempel udgravninger ved monumentområdet i Jelling.

2) Revyer, der indeholder noget sjovt/skævt/anderledes – som for eksempel fundet af en gammel latrintønde eller et mystisk flintefund fra Hedensted, der viste sig at stamme fra et uopklaret indbrud på et lokalmuseum.

I Facebooks målgruppeværktøjer har vi opsat en brugerdefineret gruppe bestående af personer, der har vist interesse for ugerevyerne. Denne målgruppe bruger vi som udgangspunkt for annoncering af for eksempel foredrag og andre arkæologi-relaterede arrangementer. Vi opnår oftest stor ROI (return of investment, red.) på meget små budgetter med denne type annoncer.

Råt og upoleret

Ugerevyerne er enkle at producere. Vi nyder godt af, at vores arkæologer har en smartphone i lommen, som de bl.a. bruger til at tage arbejdsbilleder. Når der dukker noget ekstra spændende op, er mobilen lige ved hånden, og de kan hurtigt filme et par klip til en ugerevy.  Endvidere har vi også investeret i et par mikrofoner, så lyden bliver ordentlig.

I gennemsnit bliver der brugt 2-3 timer på at klippe en ugerevy til og gøre den klar til Facebook. Ugerevyen bliver altid klippet af den samme, så afstanden fra vidensskaberen i felten til vidensformidleren inde på museet  er kort.

Resultatet bliver råt og upoleret, og det må ugerevyerne gerne være. Dels fordi det er praktisk nødvendigt, at materialet filmes meget hurtigt, og dels fordi det er et bevidst æstetisk valg. Det vigtige er, at vi viser ægte menneskers begejstring i et unikt øjebliksbillede fra den virkelig verden.

Et værdifuldt supplement

På VejleMuseerne mener vi, at formidling på digitale platforme på sigt bør måles og vejes som en integreret del af museets samlede formidling. Hvordan denne type formidling skal vægtes, og standarder for hvor meget man eksempelvis helt konkret skal have set af en video, for at der er tale om reel formidling, er en spændende diskussion, vi ser frem til at få sat i gang.

For VejleMuseerne er det oplagt at fortsætte ar­bejdet med selvproducerede videoer med vidensindhold. Både fordi det giver os mulighed for at komme ud til nye og større målgrupper, og fordi vi kan se, at det engage­rer og vedkommer borgerne. Endvidere giver det os en unik mulighed for at markedsføre det, museet også rummer, i form af arrangementer, udstillinger og så videre.

Vores ugerevyer vil dog aldrig kunne erstatte den nær­værende oplevelse det er at komme helt tæt på genstandene og fortællinger om dem på museet. Men det er et godt supplement, der formår at invitere flere mennesker indenfor i en verden, der fortsat kan føles lukket for en del danskere.

 

Fakta

  • VejleMuseerne er i gang med at lave en manual, der skridt for skridt beskriver, hvordan Arkæologernes Ugerevy produceres og publiceres. Manualen vil snarest blive gjort frit tilgængelig på vejlemuseerne.dk
  • Du kan se ’Arkæologernes Ugerevy’ fra VejleMuseerne her: vejlemuseerne.dk/ugerevy
  • Læs mere om VejleMuseernes strategiske fokus på formidling i museets årsberetning for 2018.

 

Artiklen blev bragt i Danske Museer nr. 5, 2019 – et særnummer om sociale medier i samarbejde med MiD (Museumsformidlere i Danmark)