Dette kan være en af de sidste udgaver af Danske Museer. Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet, at magasinet ikke længere skal modtage støtte. I sidste ende kan det føre til, at Danmark mister sit eneste faglige magasin om museer og et væsentligt forum for debat, oplysning og vidensdeling på området, som har eksisteret i over 40 år. Det sker, til trods for at Det strategiske panel – der repræsenterer den danske museumsverden og er sat i verden for at rådgive styrelsen på museumsområdet – har anbefalet, at der ydes støtte til udgivelsen. Panelets anbefaling understreger magasinets store betydning for branchen. Ikke desto mindre har ministeren og styrelsen valgt at sidde anbefalingen overhørig, og det i øvrigt uden nogen form for begrundelse.

Museerne ønsker at bevare branchens eneste faglige magasin (jf. Det strategiske panels anbefaling), og det er der gode grunde til. Behovet for et fælles forum for erfaringsudveksling og debat på museumsområdet er om muligt større end nogensinde før. Branchen har udviklet sig eksplosivt på få år, og netop nu befinder museerne sig i en brydningstid, hvor selve definitionen af et museum er til debat, og hvor museerne skal finde deres ben i en ny virkelighed dikteret af besparelser og krav fra oven. Museerne ligger nummer 1 på listen over kulturoplevelser, som danskerne mener er de vigtigste at have i Danmark, besøgstallene er stigende, og det samme gælder mediernes interesse for museernes virke. Det lægger alt sammen et pres på museerne om at udvikle sig og være opdateret på det nyeste, men samtidig varetage lovens forpligtelser. At navigere i det danske museumslandskab er blev stadig mere kompliceret.

Derfor er der behov for at værne om det stærke fællesskab, der eksisterer i den danske museumsverden, og det bidrager magasinet Danske Museer til. I hvert nummer bringer vi artikler og debatindlæg om en mangfoldighed af emner: brugerundersøgelser, samlingsregistrering, digitale medier, statsstøtte, kassation, frivillige, formidling til unge, repatriering, forskning, museumsaktivisme og meget mere. Bredden afspejler diversiteten i en branche, som består af hundredvis af små og store institutioner, spredt ud over hele landet, der beskæftiger sig med meget forskellige fagområder. Danske Museer samler den danske museumsverden og lægger vægt på at fremme den videns-, erfarings- og meningsudveksling, der kan styrke kvaliteten og professionalismen på museerne.

Derfor er magasinet også blevet en succes. Trykte medier har som bekendt trange kår, men Danske Museers abonnenter og annoncører er loyale, og responsen fra læsere og skribenter har siden relanceringen af magasinet i 2016 været overvældende positiv. Driften af magasinet er stabil og bæredygtig – men kun i kraft af støtten fra Slots- og Kulturstyrelsen, som dækker 1/3 af udgifterne (resten dækkes via annoncer og abonnementer). Hvis kulturministeren beslutter at trække støtten, bliver det derfor efter al sandsynlighed dødsstødet for Danske Museer.

 

Jørgen Smidt-Jensen er direktør for Museum Østjylland og formand for Museumstjenestens bestyrelse. Museumstjenesten udgiver Danske Museer.

Ida Bennicke er ansvarshavende redaktør for Danske Museer.