Af Mette Bock, kulturminister, Liberal Alliance

Det går godt! Vi er i disse år vidne til en imponerende positiv udvikling på de danske museer. Efter tal fra Danmarks Statistik er antallet af årlige gæster på de statslige og statsanerkendte museer mellem 2008 og 2017 steget fra ca. 8 mio. til ca. 12 mio. En del af stigningen afspejler en konsolidering af museumslandskabet, hvor statsstøttede museer har fået ansvaret for flere udstillingssteder, men der er ingen tvivl om, at museerne tiltrækker væsentligt flere gæster end tidligere.

Jeg håber og tror, at det er en udvikling, der kommer til at fortsætte. Museerne kan give os noget, som vi har brug for – og vil få endnu mere brug for fremover. Museerne giver os en oplevelse af det autentiske, de giver os formidling på et solidt og nuanceret grundlag, og de giver os et fysisk rum, hvor man som familie eller venner kan få en samtale og en fælles erkendelse.

Men der er også udfordringer, der skal håndteres. Selv om museerne konsolideres og professionaliseres, har vi brug for at bevare båndet mellem museer og lokalsamfund, der har gjort så meget for det danske museumsvæsen gennem tiden. Vi har brug for at fastholde museernes udgangspunkt i brugernes horisont og livsverden.

Vi kommer heller ikke uden om, at det statslige tilskud til museerne ikke stiger i disse år. Vi lever – lykkeligvis – længere og længere, men det skaber et stort pres på de statslige udgifter, som nødvendiggør en hård prioritering. Derfor sker der en omprioritering, som også rammer museerne, selv om jeg arbejder for, at der også kommer penge retur til nye projekter. Museerne er derfor nødt til at blive endnu bedre til at hente indtægter og eksterne ressourcer – og der er jo også noget sundt ved, at man har en stærk tilskyndelse til at række ud til sin omverden.

De udfordringer, som museerne står over for, kan de sagtens klare. Og de skyldes ikke mindst de mange museumsfrivillige, der præger vores museumsvæsen og har gjort det i hele dets historie.

Inden for filosofien og samfundsvidenskaben, hvor jeg er uddannet, taler man ofte om ’civilsamfundet’ som den sokkel, som både stat og marked står på. Grundlaget for, at både den offentlige og den private sektor fungerer så godt, som de gør i Danmark, er, at de bygger på et samfund af borgere, der føler sig forpligtet på hinanden, og som føler sig forpligtet på de værdier, vi er fælles om.

Det frivillige arbejde på museerne er en af de klareste manifestationer af den forpligtelse over for og kærlighed til det, vi er fælles om. Det, der kan få os til at tale sammen og være sammen. Det, som museerne repræsenterer i lokalsamfundet.

Med deres entusiasme bringer de frivillige nye ressourcer ind i museumsvæsenet. Både meget konkret i form af bidrag og arbejdskraft, men ligeså væsentligt ved at skabe og vedligeholde båndet til lokalsamfundet. Og ikke mindst ved at sikre, at museumsdrift ikke bare bliver et erhverv og en akademisk disciplin, men en formidling af kunst, kultur og natur med udgangspunkt i vores almenmenneskelige trang til at kende og forstå verden og vores dybe behov for at skabe den forståelse i fællesskab.

Artiklen blev bragt i Danske Museer nr. 5, 2018