Skriv til os

Vil du skrive en artikel?

Artikler og indlæg i Magasinet Danske Museer er fortrinsvis skrevet af skribenter fra museumsverdenen. Det er redaktionens ønske at komme hele vejen rundt om sektorens fem søjler. Vi bringer alt fra debatindlæg om politik og aktuelle problemstillinger til artikler om spændende udgravninger, udstillinger, forskning, undervisning, bevaring, kommunikation og hvad der ellers rører sig.

Magasinets målgruppe er museumssektoren selv og alle, der vil holde sig ajour med den.

Læs vejledningen nedenfor, hvis du gerne vil skrive en artikel til magasinet. Småstof såsom Nyheder, Udstillinger, Publikationer og Digitalt skrives af redaktionen, men baseres ofte på pressemeddelelser, som sendes til info@danskemuseer.dk

Download deadlines for artikler og notitser til magasinet 2022 (PDF)

Indsend dit artikelforslag

Skriv ’Artikelforslag’ i emnefeltet og send dit forslag til info@danskemuseer.dk

I forslaget formulerer du kort (fx en overskrift og 2-5 uddybende sætninger), hvad artiklen skal handle om, hvad der gør den spændende og hvordan den er relevant for læserne.

Det giver mulighed for, at redaktøren kan diskutere vinkel/fokus med dig.

Processen

Redaktionen vurderer om artiklen kan komme med i magasinet. Hvis den kan, aftaler vi vinkel/fokus, deadline og omfang.

I redigeringsfasen kommer redaktøren med feedback og artiklen bliver typisk sendt frem og tilbage et par gange. Til sidst godkender du den endelige version og den bliver derefter sendt til korrektur.

Husk at opfylde formalia som beskrevet nedenfor ved aflevering af færdig artikel.

Redaktøren kan undervejs komme med kommentarer, spørgsmål og konkrete ændringsforslag og har følgende for øje:

 • At hjælpe med at styrke artiklen, fx i forhold til opbygning og sprog, så indholdet står endnu stærkere.
 • Et sikre, at artiklen fremstår med et unikt perspektiv, fx i overskriften/rubrikken, så den ikke drukner blandt de andre artikler i udgivelsen.
 • At sproget er tilpas dagligdags, så artiklen er nem at læse, uanset hvilken faggruppe i museumsverdenen, der læser den.

Rettigheder og personoplysninger

Når du godkender en færdig artikel til Danske Museer, giver du tilladelse til, at tekst og billedmateriale publiceres på tryk, digitalt på danskemuseer.dk samt på magasinets SoMe-platforme. Hvis du ikke ønsker dette, eller hvis der er særlige vilkår for f.eks. brug af billeder, skal dette meddeles til redaktionen så tidligt i forløbet som muligt. For information om, hvordan Danske Museer behandler dine personoplysninger, se Museumstjenestens hjemmeside.

Artikler og billeder publiceret i Danske Museer må ikke benyttes kommercielt uden Danske Museers tilladelse. Indhold fra det trykte magasin og danskemuseer.dk må kun deles og citeres, såfremt Danske Museer krediteres.

Formalia – huskeliste ved aflevering:

Download formalia som PDF

Tekst

 • Angiv skribentens navn(e) under overskriften
 • Overvej om nogle af tekstens informationer skal præsenteres i en faktaboks
 • Citater angives med ”…” uden kursiv
 • Titler på bøger, udstillinger m.m. skal stå i kursiv
 • Efter artiklens slutning angiver du navn, titel og evt. arbejdssted
 • Billedtekster skriver du nederst – husk at angive hvilke tekster, der passer til hvilke billedfiler. Husk foto-kreditering i billedteksten

Billeder

 • Billedfiler sendes separat
 • Navngiv billedfiler med tal: 1,2,3 osv.
 • Jo højere opløsning jo bedre – en retningslinje er 300 dpi og minimum 1000 pixels på den lange led for at billedet overhovedet kan bruges.
 • Skribenten har ansvar for at cleare, at magasinet må bruge billederne vederlagsfrit på både print, website og sociale medier. Rettighedshavere, der skal cleares kan fx være fotograf og efterkommere, kunstner og efterkommere, ejer af værk/genstand og afbildede personer.
 • Billedtekster skriver du nederst under artiklen – husk at angive hvilke tekster, der passer til hvilke billedfiler.
 • Husk fotokreditering i billedteksten.

Redaktionen forbeholder sig ret til at udvælge billeder blandt det indsendte materiale eller at komme med forslag til alternativer. Dette kan betyde, at ikke alle billedtekster kommer med.

Tips til den gode artikel

 • Overvej at fokusere på et enkelt aspekt af det projekt du vil beskrive i artiklen i stedet for at forsøge at favne alle aspekter. Hvad er det allermest interessante ved projektet? Det giver tit indgangsvinklen mere kant og vækker mere nysgerrighed hos læseren.
 • De fleste vil gerne lære af succeshistorierne, men nogle gange kan det være mindst lige så vigtigt og interessant at læse om det, der er svært. Så hvor er udfordringen, konflikten eller problemet?
 • Før du begynder at skrive, kan det være en hjælp at prøve at formulere en sætning, der så konkret og kort som muligt siger, hvad du vil fortælle. Vurder om det lyder spændende eller om det skal vinkles anderledes. Formuler også gerne en sætning om, hvorfor du mener det er interessant for magasinets læsere. Brug de to sætninger som rettesnor, når du skriver. Det kan være et værktøj til at gøre artiklen skarp og sammenhængende.
 • Gode billeder af høj fotografisk kvalitet er guld værd i en magasinudgivelse og gør artiklen mere appetitvækkende.