Af Alex Ahrendtsen, kultur- og skoleordfører, Dansk Folkeparti

Siden 2014 har jeg på vegne af Dansk Folkeparti forsøgt at få ændret tilskudsmodellen for de statsanerkendte museer. I begyndelsen var der voldsom modstand – især på Christiansborg, hvor man måske ikke helt var klar over, hvor rodet modellen var. I dag har de fleste en forståelse for, at der skal ske forandringer. Det nuværende system er ganske enkelt for uigennemsigtigt og uretfærdigt. Ingen kan i dag forstå, hvorfor museerne får, som de gør.

Det er jo et godt udgangspunkt, at der trods alt er opnået enighed om, at der skal ske noget. At det så ikke bliver let, siger næsten sig selv. Det viste museumskonferencen, som kulturministeren afholdt i januar i et forsøg på at inddrage de statsanerkendte museer. Målet er på én gang at skrue en model sammen, som giver mening og på samme tid ikke ødelægger museumslandskabet.

Jeg har ingen hensigter om at revolutionere museumsområdet, som på mange måder er en succes. Jeg ønsker med andre ord ikke at følge de mange anbefalinger fra de to visionsgrupper, som ministeren havde nedsat. De var ret vidtgående og ville have ødelagt det sindrige net af museer, der ligger spredt ud over landet.

Opgaven for mig består i at gøre modellen gennemsigtig, objektiv og mere retfærdig. Vi skal samtidig sikre den geografiske spredning og en god balance mellem de store byer og museerne uden for disse. Derudover skal vi selvfølgelig skele til særlige forhold som nationale forpligtelser. Så nej, det bliver ikke let, og det kan selvfølgelig ende med, at vi ikke kan blive enige på Christiansborg om en god model. Det ville være ærgerligt, for den nuværende model kan ikke fortsætte.

Der er glimrende museer rundt om i landet, som lider og har svært ved at leve op til loven, mens andre har økonomiske muligheder, der nærmeste er luksuriøse. Det er derfor på tide med solidaritet mellem museerne. Nogle kommer givetvis til at afgive midler, mens andre vinder på det, men lad det være sagt med det samme: Jeg ønsker ikke at lukke eller straffe museer. Jeg ønsker en mere retfærdig model end i dag.

Jeg håber, at alle museer vil hjælpe med dette i stedet for at pleje særinteresser. En stærk og samlet museumsverden er til gavn for os alle.

Debatindlægget blev bragt i Danske Museer nr. 3, 2018