• Danske Museer nr. 1, 2021

  kr. 95,00 inkl. moms, inkl. porto
  Temaet for Danske Museers forårsnummer 2021 er ’Formidlingens mange ansigter’: Her stiller vi skarpt på de nyeste tiltag, metoder og tanker inden for museumsformidling. Tema-artiklerne afspejler en stor diversitet og lyst til at eksperimentere med alt fra dialogen med publikum og brugerinddragelse til brugen af lyd og virtual reality. Blandt andet fortæller Ingeborg Phillipsen og Christina Bruun Olsson om Hørsholm Egns Museums brug af collage, udklædning og Instagram i deres undervisningsprogrammer, mens Rikke Johansen Smidt stiller skarpt på Nyt Viborg Museums arbejde med kompositorisk musik i museumsrummet. Læs også om Tirpitz i Blåvand, der har skiftet plancher og tekster ud med audioguidende historiefortællere, Museum Sønderjyllands gentænkning af bevaringsarbejdet og om, hvordan man med en teaterfaglig tilgang til museumsformidling kan krympe tiden. I magasinet kan du desuden læse om, We Are Museums’ webinar-serie ’Reframe Collecting’, få indblik i Aarhus Universitets forskning i detektorhobbyens sociale dimension og dykke ned i smukke billeder og fortællinger om det Grønlandske slædehundeprojektet Qimmeq.
 • Danske Museer nr. 1, 2022

  kr. 95,00 inkl. moms, inkl. porto
  Danske Museer nr. 1, 2022, har temaet bæredygtighed. Læs bl.a. om bæredygtig bevaring af gamle bygninger, nytænkning af sortimentet i museumscaféen og udstillingsdesign med fokus på at minimere indkøb af nye materialer. Erfaringerne spænder bredt fra de små ting i hverdagen til forberedelse af mere gennemgribende ændringer. NB Den trykte version af bladet har en anden forside end den her viste. Efter bladet gik i trykken viste det sig, at forsidens foto er underlagt copyright, så vi viser her en alternativ forside.  
 • Danske Museer nr. 2, 2021

  kr. 95,00 inkl. moms, inkl. porto
  Temaet for Danske Museers sommernummer er ’Vores museum’: Vores museum er blevet kaldt verdens største projekt af sin art. Gennem et nationalt forsknings- og udviklingsprogram har forskere og museer i 5 år undersøgt, hvordan museer og formidling kan styrke medborgerskab. Magasinets temaartikler beretter om Vores museums mange forskellige forskningsprojekter og præsenterer refleksioner over projektets særlige tværinstitutionelle format, dets målsætninger og resultater. Som noget særligt følger der en række pjecer om kulturelt medborgerskab, brugerdrevet design, udvikling og evaluering fra Vores museum med ved køb af temanummeret, eller hvis man modtager nummeret via sit abonnement – Pjecerne medfølger så længe lager haves. I magasinet kan man desuden læse en lang række artikler om alt fra musealt beredskabsarbejde og nye anbefalinger om god bevaring til debat om museumsaktivisme, arbejdet med FN’s verdensmål og netværket KULTURAMs arbejde med trivsel i kulturbranchen.
 • Danske Museer nr. 2, 2022

  kr. 95,00 inkl. moms, inkl. porto
  Danske Museer nr. 2, 2022, har temaet Grønland. Bevaring og formidling af Grønlands kulturarv er vigtigere end nogensinde, så Danske Museer har taget temperaturen på det arktiske museumslandskab. En række fagfolk fra den grønlandske museumsverden har skrevet om både udfordringer og glæder ved museumsdrift. Læs fx om udfordringerne ved at huse museer i gamle kolonibygninger, samarbejde mellem museer, og hvordan man succesfuldt engagerer lokalsamfundet.
 • Danske Museer nr. 3, 2021

  kr. 95,00 inkl. moms, inkl. porto
  I dette års efterårsnummer dykker vi ned i de mange forskningsprojekter, der finder sted på museerne netop nu. De danske museer er mangfoldige og deres forskning ligeså. På baggrund af et open call fortæller forskere fra museer landet over om deres nyeste projekter. Læs blandt andet om, hvordan man bliver klogere på en konges liv ved at se nærmere på hans garderobe, hvordan arkæologisk viden bliver til og få indblik i, hvordan kulturarvsædere er både destruktive og skabende. I magasinet kan man desuden læse om tankerne bag det nye museum H.C. Andersens Hus, udviklingen af det fælles museumsmedie Vores Tid og brugen af historiske makerspaces som formidlingsmetode.
 • Danske Museer nr. 3, 2022

  kr. 95,00 inkl. moms, inkl. porto
  Temaet for Danske Museer nr. 3, 2022, er 'En ubekvem historie'. Hvordan formidler museer de mindre behagelige dele af historien, og hvordan håndterer de reaktionerne herpå? Læs blandt andet om, når de lokale myter går stik imod fakta, hvordan man nuancerer formidlingen af nationale helte- og fjendehistorier fra krigens tid samt udfordringerne ved indsamling af minkavleres personlige beretninger i forbindelse med masseaflivning af mink under coronaepidemien.  
 • Danske Museer nr. 4, 2021

  kr. 95,00 inkl. moms, inkl. porto
  Dette nummers fokus er bevaringens mange ansigter. På baggrund af et open call har fagfolk skrevet om bl.a. konservatorernes forskellige roller fra restaurering og forebyggelse til skabelse af ny viden. Vi kommer også omkring, hvordan museers egne samlinger kan bringes i spil på nye måder f.eks. ved at bruge udvalgte objekter til at udfordre og nuancere eksisterende narrativer eller ved at udvide adgangen til samlingen gennem en fuld digitalisering, så den bliver tilgængelig via nettet.

Titel

Go to Top