Af Mogens Jensen, kulturordfører, Socialdemokratiet

Museerne spiller en afgørende rolle i det danske samfund. Det er dér, hvor fortiden bruges til at forstå nutiden og ruste os til fremtiden. De bidrager til dannelse og gør os til oplyste borgere. Danske museer er af høj kvalitet. Og er en del af rygraden i vores samfund. For det er kun, når vi ved, hvor vi kommer fra, at vi kan svare på, hvor vi skal hen.

Netop derfor skal museerne først og fremmest sætte brugeren i centrum. Museerne skal bevare og forske. Men arbejdet med at gøre os klogere på os selv, hinanden og verden omkring os skal stå først. Særligt i forhold til den gruppe der ikke nødvendigvis selv vender blikket mod museernes tilbud. Her har museerne en bunden opgave i kampen mod kulturel ulighed.

Museerne er til debat, og netop deres rolle bliver en af de vigtigste kulturpolitiske diskussioner i efteråret. Især to grunde gør, at museerne kommer til at stå centralt i debatten.

For det første er konsekvenserne af besparelserne på kulturområdet, som regeringen har indført sammen med DF, ved at gøre rigtig ondt. Fra 2016 til 2019 udgør de samlede besparelser på kulturen 600 mio. kr., hvor hele 41 procent rammer provinsen. Det er den forkerte vej at gå, hvis vi skal sikre gode kulturtilbud i hele landet. Og selv hvis der kommer nye penge til kulturområdet med finansloven, vil det være på ryggen af flere års nedskæringer.

For det andet er museernes rolle til debat, fordi kulturministeren vil forhandle om museernes tilskudssystem. Tilskudssystemet er bygget op gennem mange år og løbende justeret. Derfor er det godt, at vi får lejlighed til at kigge samlet på strukturen.

Socialdemokratiets holdning til et nyt tilskudssystem er todelt. Vi skal holde fast i det, der fungerer godt, og sikre museer af høj kvalitet. Vores udgangspunkt er derfor, at de fem søjler, museerne arbejde efter i dag, fortsat skal gælde.

Samtidig skal et nyt tilskudssystem løfte de opgaver, det nuværende system ikke har tilstrækkeligt blik for. For det første skal gennemsigtigheden i tilskudssystemet styrkes. Fordelingen skal bero på faglighed, så både kvalitet og armslængde sikres. For det andet skal der være gode museumstilbud i hele landet. Derfor skal en bred og fair geografisk dækning understøttes. For det tredje skal nye initiativer og innovation kunne understøttes. Og for det fjerde er der behov for en styrket indsats for bredden og bekæmpelsen af kulturel ulighed, så de grupper, der traditionelt ikke deltager i kulturlivet, nås. Derfor skal det være et parameter, om museerne får besøgende ind, som ellers ikke bruger institutionerne.

Museernes rolle og vilkår står øverst på den kulturpolitiske dagsorden her til efteråret. Lad os bruge det til at styrke museerne, så de med brugeren i centrum også fremover spiller en central rolle for sammenhængskraften i vores samfund med samme høje kvalitet og større bredde.

Debatindlægget blev bragt i Danske Museer nr. 4, 2018