Af MF Jakob Mark, kulturordfører, SF

Når en teenager bliver spurgt: ”Hvornår har du sidst været på museum,” så skal svaret i højere grad være: ”Det er ikke længe siden, og det var spændende.” Tid er selvfølgelig relativ. Men kernen i svaret er, at det skal være ganske naturligt for flere børn og unge at have været på museum.

Derfor ønsker SF, at man i både de forestående museumsforhandlinger, men også i de nuværende folkeskoleforhandlinger arbejder aktivt for, at flere børn og unge oplever værdien i at være på museum. Vi skal give skolerne øremærket økonomi til at tage på tur ud af skolen for at opleve kultur og bringe børnene ud til historien, men også give eksperter og kulturfolk bedre rammer for at bistå lærerne med at lave spændende undervisning. Samtidig skal museer i Danmark belønnes for at gøre noget særligt for at få flere børn og unge på besøg. Det sker mange steder, men det skal udvides, og det skal med i de nye forhandlinger om museernes økonomi.

Jeg synes, at vi har et fantastisk godt museumsvæsen i Danmark. Det har de sidste 10 år været i konstant udvikling, og derfor mener jeg heller ikke, at diskussionerne om et nyt tilskudssystem skal ende ud i de store revolutioner. Nej, tværtimod burde man i højere grad understøtte, at museerne fortsætter med at udvikle sig uden at tage bunden ud af nogles økonomi eller ved at gøre tilskudssystemet til et spørgsmål om, hvor mange billetter man kan sælge, eller om man er på en ministers favorit-liste.

Museerne skal have en solid grundøkonomi, og så skal udhulningen af økonomien stoppes. Det vil sige, at grønthøsterbesparelsen må høre op. Det bliver nok svært i denne valgperiode, men vi vil forpligte en ny regering på det. Kultur koster – men det er alle pengene værd, og samfundet bliver fattigt, hvis vi skærer i vores egen kulturarv og historie. Grundtilskuddet skal sikre, at vi har gode museer i hele landet, og afskaffelsen af 2 %-besparelserne er nødvendig for, at man ude lokalt har overskud og plads til at udvikle.

Derudover skal museerne have plads til at udvikle sig – og udviklingen skal først og fremmest komme fra museumsverdenen selv. Den nuværende kulturminister pønser på at oprette en cigarkasse i ministeriet – altså en økonomisk pulje, som ministeriet så kan lave strategier og initiativer for. Men jeg synes i højere grad, at man skal give plads til selvforvaltning. Forpligte museumsverdenen på udvikling i en bestemt retning og så bede dem om at arbejde derhen – det er en dårlig politisk vane, at man altid vil samle mere og mere inde i ministeriet.

Endelig så skal vi arbejde endnu mere målrettet for, at folk fra alle samfundslag kommer på museum. Det skal ske ved at sikre midler til et mere opsøgende arbejde, men også ved at sikre at der er dage, hvor det ikke koster noget at gå på museum. Glæden ved at gå på museum skal ikke være forbeholdt de få. Det skal – ligesom i dag, men også i endnu højere grad – være for de mange.

Debatindlægget blev bragt i Danske Museer nr. 1, 2019